Både pandemi og legemiddelmangel ett år etter rapport ble publisert

I flere år har DSB undersøkt hvilke alvorlige hendelser det er sannsynlig at kan ramme Norge. Hvilke kriser kan oppstå? Hvilke konsekvenser kan det ha for samfunnet?