– Det finnes ingen plan B

Fiskerne på Røst mener politikerne må ta til fornuft.