Klimafinansieringens bakside: Gjeldskriser

Visste du at verdens rikeste land har forpliktet seg til å samlet gi 100 milliarder dollar i klimafinansiering til utviklingsland? Problemet er bare at store deler av disse pengene blir gitt som lån – til land som allerede har stor gjeld.

Klimafinansieringens bakside: Gjeldskriser Read More »