Hva skal Natur og ungdom mene om grønn vekst

Under landsmøtet i Fredrikstad ble det bestemt at Natur og Ungdom støtter konklusjonen til FNs naturpanel: Grønn vekst vil ikke løse verdens dypt alvorlige miljøproblemer.