Utslippskutt der du bor – både i øst, vest, sør og nord!

For å skape et bærekraftig samfunn trenger vi hele samfunnet med oss. Hvordan skal vi klare det, når livene vi lever er så forskjellige?