Putsj logo

Et magasin for unge om

– Regjeringa må snakke sant om hva det krever å nå klimamålene

Unges klimaengasjement daler. Vi har snakket med tre politikere som deler sine tanker om hvorfor.
TEKST
Marit Worpvik

Foto: Une Bastholm

NRK publiserte nylig en sak om at unge blir mindre og mindre interesserte i å kjempe for klima og miljø. I 2021 var unge mer engasjerte enn noen gang tidligere, men etter år med klimastreik og forbruksendringer, føler nå flere unge på avmakt og apati. Dette til tross for at over halvparten tror at planetens tilstand vil forverre seg i årene framover. Hva tenker egentlig politikerne om dette? Vi har snakket med tre politikere i Rødt, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti.

Une Bastholm – Stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne

Hvorfor tror du mange unge føler på avmakt i klimasaken?

Jeg tror ikke at de unge er mindre engasjerte enn før, men at de føler på skuffelse og avmakt når politikere som Jonas Gahr Støre og Erna Solberg snakker om klima den ene dagen, men deler ut nye letelisenser til oljenæringa, eller bygger motorveier i sårbar natur den andre dagen. Vi må gå fra ord til handling, fra fagre løfter og faktisk prioritere miljø i praksis. I tillegg må vi snakke om hvordan det å leve miljøvennlig skal være enkelt, digg og fint! Om at hvem som styrer landet eller kommunen teller.

Hvordan skal politikere vinne tilbake tilliten til de unge?

Ved å handle! Regjeringa må snakke sant om hva det krever å nå klimamålene. Vi trenger politikere ved roret som tør å gjennomføre også når det koster noe. Klimapolitikk og naturvern er ikke vanskelig, men handler om prioriteringer. Vi kan få til et grønt skifte som er sosialt omfordelende og som skaper gode liv for alle.

Hva gjør du selv når du føler på avmakt i klimasaken?

Jeg finner motivasjon i å drive med politikk og bruke stemmen jeg har. Og så tenker jeg på alle de MDG-politikerne som sitter i kommunestyrer og på fylkesting i hele landet og kjemper for grønn politikk hver eneste dag. For billigere kollektivtrafikk, for å bevare skogen, matjorda og fjorden og bygge opp grønt næringsliv.

Nevn de 5 viktigste tingene ditt parti gjør for klimaet og miljøet:

 1. Vi vil gjøre det enklere for folk å velge klimavennlig! Vi vil kutte moms på reparasjoner, gjøre det billig å velge plantebasert, forbedre kollektivtilbudet og innføre et nasjonalt månedskort for hele landet på buss, trikk, båt og bane. Vårt forslag er 499 kroner for voksne og 249 kroner for unge. Og så må vi gjøre det dyrere å forurense.
 2. Vi må slutte å lete etter ny olje og gass, og legge planen for avvikling. Skattefordeler og subsidier til olja må gis til fornybart. Vi vil satse stort på havvind, solkraft og biogass. I havner og industriområder kan vi også ha mye mer vindkraft.
 3. Vi må ta vare på natur, restaurere mer og slutte å sløse med arealene. Natur binder karbon og beskytter mot ekstremvær. Vi må slutte å bygge motorveier i værna områder, eller tillate stadig nye hyttefelt. Landbruk, fiskeri og oppdrett må vris så matproduksjonen skjer bærekraftig.
 4. Staten må bruke de store pengene på klimakutt og miljøteknologi, og kommunene må sette strengere krav til miljø i alt vi gjør. Vi må rense alle store punktutslipp fra industri og avfallshåndtering i Norge med karbon-fangst og lagring innen 2030.
 5. Vi må hjelpe andre land å kutte utslipp. Vi må dele vår fornybare kraft med Europa, så de kan slutte med kull. Vi vil innføre en klima- og naturprosent i bistanden, hvor et beløp tilsvarende èn prosent av BNI overføres årlig fra Oljefondet til klimatiltak, klimatilpasning og naturbevaring i utviklingsland.

Foto: VG

Tobias Hadeland – Andre kandidat for Rødt Akershus

Hvorfor tror du mange unge føler på avmakt i klimasaken?

Mange unge opplever at forandring ikke skjer raskt nok, og at politikerne gjør for lite for miljø og klima. Tida renner ut, og effektene av globale klimaendringer blir enda tydeligere. Eksempler er mer ekstremvær, sterk reduksjon i artsmangfoldet og en mer utrygg verdenssituasjon. Vi ser også at de større partiene prioriterer profitt til noen få bedrifter over miljø og klima. Gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjorden, og grønnvasking av oljeindustrien, er noen stygge eksempler på dette. Det haster med tiltak, og da er det synd at de største kreftene fra dagens og forrige regjering går til å elektrifisere oljeutvinning, kun for at den samme gassen brennes i Europa. Det er så ulogisk at det skaper avmakt.

Hvordan skal politikere vinne tilbake tilliten til de unge?

Vi trenger en rettferdig miljøpolitikk. I Norge har de 10% rikeste dobbelt så høyt utslipp som resten av befolkningen, og de kan kjøpe seg unna alle avgifter. Folk med normal lønn må betale så det svir. Folk flest føler det er frustrerende og urettferdig at man skal skamme seg for å fly for å besøke bestemor i Finnmark, mens de rikeste, som milliardær Stein Erik Hagen, farter rundt i privatfly «kun syv ganger i løpet av sommeren». Politikerne må sette hensyn til klima foran profitt. Unge er ikke dumme! Regjeringen grønnmaler skitten industri, og bruker moteord for å late som at tiltak handler om klima og miljø, men i realiteten handler det om at noen få skal tjene enda mer penger. Generelt sett synes jeg politikerne bør snakke ærligere om saker som er såpass viktige, og ikke skjule konsekvensene av egen politikk.

Klimapolitikken må også være demokratisk. Det er forskjell på by og bygd. Det kan være lett for politikere som aldri har satt en fot utenfor Ring tre å tenke at vindkraftanlegg i naturlandskap på bygda kan være et godt tiltak. De ville nok aldri funnet på å tenke at det er en god ide å plassere vindkraftanlegg i marka. Vi i Rødt ønsker heller ikke at prisen på bensin skal være så urettferdig som i dag. Noen steder kan man leve helt fint uten bil, men mange steder i Norge er det langt fra tilfellet. Vi ønsker derfor at disse utgiftene betales tilbake til folk avhengig av geografi. Norge må også prioritere klimatiltak som unge bryr seg om mest, og som hjelper dem direkte. Det har vært en flau utvikling i norsk kollektivtransport, med færre avganger, dyrere priser og dårligere arbeidsforhold for ansatte. Heldigvis har Rødt begynt å snu denne utviklingen, blant annet i Stavanger hvor vi har fått gjennomslag for gratis kollektivtransport.

Hva gjør du selv når du føler på avmakt i klimasaken?

Da tar jeg meg sammen og kjemper enda hardere for en bærekraftig framtid sammen med partikameratene mine – fordi fellesskap fungerer.

Nevn de fem viktigste tingene ditt parti gjør for klimaet og miljøet:

 1. Vi vil stanse ny oljeleting.
 2. Gjøre kollektivtransport som buss og tog til et alternativ til bil både i byene og distriktene. Hyppigere og billigere avganger.
 3. Mer varig vern av natur og matjord.
 4. Stanse større veiprosjekter som legger opp til mer privatbilisme og kø.
 5. Forby privatfly.

Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Kirsti Bergstø – Leder for Sosialistisk Venstreparti

Hvorfor tror du mange unge føler på avmakt i klimasaken?

Jeg trur det skyldes det store gapet mellom ord og handling. Når stadig flere rapporter gir fargekode rød, det måles nye varmerekorder og klimaendringene merkes gjennom ekstremvær også her, bør alvoret gjenspeiles i handling. Innsatsen for å kutte utslipp og ta vare på natur står rett og slett ikke i stil til utfordringene. Sjøl om de fleste partiene sier at de vil nå klimamålene, skjer det for lite.

Hvordan skal politikere vinne tilbake tilliten til de unge?

Alternativet til passivitet og avmakt er handling. Flere partier må vise at de ser problemene ved å gjøre, ikke bare snakke. Vi har dårlig tid, og vi må selvfølgelig ta valg som ikke gir negative konsekvenser for naturen, urfolk eller andre deler av verden i de valgene vi gjør. Det trengs mer politisk styring og mindre makt til markedet. Da handler det også om å velge hvem en lytter til. Er det oljelobbyen eller arbeiderne som er redde for å ikke ha en jobb å gå til framover, fordi den grønne omstillinga av industri og næring ikke har blitt prioritert godt nok til at de har trua på at de ville kunne ha en arbeidsplass i et grønt og rettferdig skifte?

Hva gjør du selv når du føler på avmakt i klimasaken?

Jeg tenker på alt det sosiale bevegelser og fagorganisering har fått til gjennom tidene. Da husker jeg på hva vi mennesker får til når vi samler oss og kjemper sammen. Så husker jeg også på hva miljøbevegelsen har fått til, som LoVeSe. Klimakrisa er en av de største kampene vi står overfor, både fordi den er eksistensiell og fordi den krever at vi gjør grunnleggende endringer. Det å vite at den er så stor, men at vi har fått til så mange store samfunnsendringer ved flere andre anledninger, det gjør at jeg tenker vi får til også dette. Og at jeg er uendelig glad for alle de gode menneskene vi får muligheten til å stå sammen med.

Nevn de fem viktigste tingene ditt parti gjør for klima og miljø:

 1. Vi sier nei til mer leting etter olje og gass.
 2. Vi sier ja til at de som har bidratt mest til den globale klimakrisa skal ta en større del av ansvaret ved å kutte mer og gi mer til klimatilpasning og klimakutt.
 3. Vi sier ja til mer kollektivutbygging og samtidig nei til enorme og naturødeleggende veiprosjekt.
 4. Vi sier ja til økt jordbruk og kystfiske som sikrer bærekraftig og framtidsretta utvikling av Norge.
 5. Vi sier ja til at demokratiet kommer nærmere folk og at vi fordeler makt og penger slik at færre føler på avmakt.

Del saken:

Et magasin for unge om 
miljø, kultur og aktivisme