Putsj logo

Et magasin for unge om

Håper søksmålet gjør det vanskeligere å lete etter mer olje

På tirsdag kommer dommen i klimasøkmsålet. Mens Unge Høyre og Fremskrittspartiets Ungdom håper Natur Ungdom og Greenpeace taper, stiller de andre ungdomspartiene seg positive til klimaseier.
TEKST
AKSEL BØDTKER

ILLUSTRASJONER
GINA GYLVER

“Det er håpløst å tenke at staten har brutt 112, det mener jeg man er langt unna å gjøre?”

– Aksel Brødtker

Grunnlovens paragraf 112 sier at “enhver har rett til et levelig miljø”. Natur og Ungdom og Greenpeace mener regjeringen brøt denne loven da de delte ut nye oljefelt i Barentshavet gjennom 23. konsesjonsrunde i 2016. De mener havområdet helt nord for Norge er spesielt sårbart, og at Parisavtalen fra 2015 skapte en felles enighet globalt om hva som er god politikk for å beholde et “levelig miljø.” På tirsdag skal Høyesterett komme med dommen i Klimasøksmålet, og vil da avgjøre om det går an å bruke miljøparagrafen for å stanse oljeboring i Barentshavet.

Dette er den første saken i vår serie av intervjuer med ungdomspartilederne om klimasøksmålet. I del to kan du lese hvorfor Unge Høyre mener klimasøksmålet ikke hører hjemme i en domstol. 

7 av 9 ungdomspartier håper det nå blir vanskeligere å lete etter mer olje

– Vi er veldig spente. Mye av fremtiden for norsk politikk ligger i hvordan høyesterett tolker loven. En seier vil bety at norske myndigheter må forholde seg til klimakrisen i avgjørelser. Et tap betyr at de kan dure på på norsk sokkel, og at vi trenger et politisk flertall for å endre det, sier Teodor Bruu leder i Grønn Ungdom.

Astrid Hoem fra AUF håper retten kan hindre utdelingen av nye felt, men ønsker ikke at vi skal legge vekk det politiske arbeidet for klimaet. Flere av ungdomspartipolitikerne mener det politiske, som Bruu (GU) også nevner som en utvei, er den viktigste fremgangsmåten. Det virker som de fleste er enige i dette.

– Jeg heier på NU og de andre saksøkerne, sier Hoem. 

Torleik Svelle i Senterungdommen sier: – Vi er ikke kjempehappy for olje. Så politisk er det en fordel om miljøorganisasjonene vinner, men jeg er usikker på om det er riktig sak å kjøre i retten.

Edel-Marie Haukland fra Kristelig Folkepartis Ungdom forteller at KrFU ønsker et stopp i oljeleting. 

– Utfallet blir at norsk oljepolitikk blir forandret. At politikerne selv ser at det er deres ansvar. […] 

Rød Ungdom håper miljøorganisasjonene vinner fram på alle punkter. Leder Alberte Tennøe Brekkhus forteller at de vil at 23. konsesjonsrunde blir kjent ugyldig. 

– Vi vil få en presedens for at alle inngrep som kan ha konsekvenser for natur og klima prøves mot paragraf 112, sier hun, hun legger også til at hun tror det vil bli en fantastisk nyhet for en generasjon som har opplevd mest klimapessimisme.

Synnøve Kronen Snyen i SU forteller at de også håper på full seier. 

– Dette er sånn den norske befolkningen og verden har mulighet til å stille stat til ansvar når de ikke vektlegger klima i politikken deres, sier Snyen.

– Jeg håper selvfølgelig at NU og Greenpeace vinner. Det betyr at man ikke lenger kan ha nye konsesjon på norsk sokkel eller åpne nye havområder. Venstre foreslår at man ikke skal lete etter mer olje, forteller Sondre Hansmark fra Unge Venstre.

Unge Høyre og FPU er tydelige på at de håper miljøorganisasjonene taper. 

Ola Svenneby, leder i Unge Høyre, sier han er redd det vil gi Høyesterett politisk makt og håper Stortinget vil endre loven når søksmålet er over. 

Leder i FPU Andreas Brännström er ikke redd for om søksmålet hører hjemme i domstolen og er tydelig på at han tror saksøkerne vil tape. 

–  Norges ansvar blir tatt på andre måter og inngrepene det er snakk om er for små, sier han, om noen har brutt loven må de bli stilt til ansvar. Det er håpløst å tenke at staten har brutt 112, det mener jeg man er langt unna å gjøre, avslutter han.

Del saken:

Et magasin for unge om 
miljø, kultur og aktivisme