Norges klimagassutslipp fortsetter å øke

Norge har forpliktet seg til å kutte 30 prosent av utslippene sine innen 2020. Likevel har utslippene økt med 0,4 prosent fra 2017 til 2018.
TEKST
MARIT WORPVIK

FOTO
THOR DUE

“I 2020 skal utslippene våre være redusert med 30% sammenlignet med 1990-nivå. At utslippene våre fortsatt ligger over dette nivået, viser en lang trend med total mangel på handlekraft hos politikerne i Norge.”

– Marit Worpvik

Selv om fokuset på klimaet er større enn noen gang tidligere, fortsetter norske utslipp å øke. Foreløpige tall fra SSB viser en økning på 0,4 prosent fra 2017 til 2018. Norges utslipp av klimagasser var i 2018 på 52,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er 1,74 millioner tonn høyere enn i 1990, og tilsvarer en økning på 3,4 prosent.

Flere grunner til økte utslipp

SSB trekker frem flere årsaker til dette. Utslippene fra luftfart, sjøfart og fiske har økt med over 6 prosent sammenlignet med tall fra 2017. Veitrafikken står også for større utslipp. Den sto alene for utslipp på hele 9 millioner CO 2-ekvivalenter, som utgjør en økning på 3 prosent fra 2017. 

IPCC-rapporten til FNs klimapanel, som ble sluppet i fjor høst, er klar på hva som kreves for at vi ikke skal overstige en global oppvarming på 1,5 grader. Utslippene globalt må ned til 45 prosent av 2010-nivå innen 2030. Om vi ikke klarer dette, og vi når en global oppvarming på 2 grader eller høyere, vil konsekvensene være katastrofale. 

– Arktis vil være isfritt om sommeren én gang hvert århundre ved halvannen grads oppvarming. Ved to graders oppvarming, vil det skje minst hvert tiår. 

– Med halvannen grads oppvarming taper vi 70-90 prosent av jordens korallrev. Ved en global oppvarming på to grader vil minst 99 prosent dø.

– Mennesker verden over vil rammes fysisk eller økonomisk av klimaendringene ved halvannen grads oppvarming. Antallet vil stige med flere hundre millioner personer ved to grader.

Må kutte 30 prosent av utslippene våre

Klimagassutslippene i EU var i 2017 21,7 prosent lavere enn i 1990. I motsetning til 23 av 28 land i EU, har Norge i dag høyere klimagassutslipp enn hva vi hadde i 1990. Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet seg til å kutte hele 30 prosent av utslippene våre innen 2020 (sammenlignet med tall fra 1990), og 40 prosent innen 2030.

Ingebjørg Thorkildsen er sentralstyremedlem i Natur og Ungdom. Hun omtaler de økte utslippene som hårreisende. 

– I 2020 skal utslippene våre være redusert med 30% sammenlignet med 1990-nivå. At utslippene våre fortsatt ligger over dette nivået, viser en lang trend med total mangel på handlekraft hos politikerne i Norge, sier Thorkildsen. 

Videre beskriver hun tallene som svært urovekkende, men understreker at hun ikke er overrasket.

 – Dette er grunnen til at titusener av ungdommer denne våren har streiket skolen for klimaet. Politikerne er fullt klar over hva som skal til for å nå målene, men likevel ser vi få tegn til handling, fortsetter hun. 

For å snu trenden med økte utslipp, trenger vi ifølge Thorkildsen kutt som monner.

– Regjeringen må si nei til en tredje rullebane på Gardermoen, nye store monsterveier, og de må lage en plan for avvikling av norsk oljeproduksjon. Vi når ikke klimamålene ved å kutte litt her og der. Vi trenger store utslippskutt og en reell omstilling nå, avslutter hun.

Del saken:

Et magasin for unge om 
miljø, kultur og aktivisme