Putsj logo

Et magasin for unge om

Miljøets rettssikkerhet må styrkes!

Lovverket er et effektivt miljøverktøy, men det blir ikke brukt ofte nok. Derfor har vi i Jussbuss begynt med miljørettshjelp.
TEKST
VILDE SVENDSRUD

TEKST
INGVILD HEIMLAND HENNI
TEKST
LOUISE SANDAKER HANNON
FOTO
JAMES CRIDLAND

“Vi har en lang historie med å kjempe for de som ikke kan hevde sin rett selv, og miljøet er vår nyeste klient”

Om Jussbuss

  • Et studentdrevet rettshjelpstiltak, startet som et forskningsprosjekt i 1971.
  • Gir gratis rettshjelp i enkeltsaker innenfor rettsområdene hvor behovet for rettshjelp er størst. Dette er blant annet husleie- og gjeldssaker, sosial-, arbeid-, og trygderettssaker og utlendings- og fengselssaker – i hovedsak rettsområder som ikke dekkes av loven om fri rettshjelp.
  • Drives utelukkende av jusstudenter.
  • Ler mer: jussbuss.no

Klima- og miljøproblemene er kanskje de de største utfordringene samfunnet og kloden noensinne har stått overfor. Heldigvis er det flere aktører som kjemper for å bevare et sunt og bærekraftig naturmangfold både nasjonalt og internasjonalt. 

Likevel møter mange små og store organisasjoner på problemer når de må forholde seg til det kompliserte og ofte uoversiktlige regelverket på miljørettsområdet.

LES: Vil saksøke staten for oljeboring

Tradisjonelt arbeider miljøorganisasjonene ofte politisk for å endre regelverk gjennom opplysningsarbeid og aksjonisme. Dette er viktig arbeid, og man får ofte gjennomslag.  Men det er det lett å glemme at mye kan gjøres gjennom det regelverket som allerede finnes. 

Jussbuss mener at rettslige virkemidler må brukes oftere for å ta vare på og sikre miljøet for fremtidige generasjoner. Å gå rettens vei nytter: blant annet har EFTA-domstolen behandlet flere saker om luftforurensning. 

“Vårt mål er ikke å bli en ny politisk miljøvernsgruppe. Det finnes allerede gode, aktive organisasjoner som driver med politisk påvirkning.”

Nå saksøker Greenpeace og Natur og Ungdom staten fordi de mener tildelingene av lisensene for leting og boring etter olje i 23. konsesjonsrunde strider mot Grunnlovens paragraf 112, som forplikter staten til å sikre et sunt og levedyktig miljø for alle.

Komplisert regelverk

Det finnes mange omfattende regelverk som beskytter ulike deler av miljøet: miljøinformasjonsloven, naturmangfoldloven, forurensningsloven og vannressursloven er bare noen få eksempler. I praksis er det imidlertid ikke så enkelt å bruke disse i miljøarbeid – reglene er lite tilgjengelige og prosessene omstendelige, og få saker kommer opp for domstolene. Og tar man med det internasjonale miljøregelverket blir det enda mer komplisert. 

LES: Kampen om Bjørnøya

I et forsøk på å bistå organisasjoner med å navigere i lovgivningen, vedtok Jussbuss i 2015 å ta inn miljørett som et av rettsområdene vi arbeider med. Vi har en lang historie med å kjempe for de som ikke kan hevde sin rett selv, og miljøet er vår nyeste klient. 

I 2017 ble miljørett et fast rettsområde med egen dedikert gruppe innad i organisasjonen. Formålet til miljøgruppa er å ivareta miljøets rettssikkerhet ved å gi informasjon om regelverk og beslutningsprosesser  til de organisasjoner som jobber med å verne miljøet. 

“Miljøet er dessverre et enkelt offer for forandringer i det politiske landskapet.”

Jussbuss kan gjennom dette gjøre organisasjoner bedre rustet til å forstå og anvende jussen på feltet.

Vårt mål er ikke å bli en ny politisk miljøvernsgruppe. Det finnes allerede gode, aktive organisasjoner som driver med politisk påvirkning. 

Det Jussbuss kan bidra med er juridisk bistand i miljøspørsmål. Vi ønsker derfor kontakt med miljøorganisasjoner som har spørsmål om rettsregler i saker der miljøinteresser står på spill.

LES: Historien om Norges skitne gull

Vår miljørettsgruppe er fortsatt i oppstartfasen, men vi ønsker å se på et bredt spekter av miljøsaker. Vårt fokus er innledningsvis på saker som omhandler naturmangfoldloven, miljøinformasjonsloven, forurensningsloven og plan- og bygningsloven.  Vi vil foreta en konkret vurdering når vi mottar en henvendelse.  

Miljøet er dessverre et enkelt offer for forandringer i det politiske landskapet. Jussbuss har alltid forsøkt å bedre situasjonen for dem som har dårlig rettssikkerhett. Vi ønsker nå å sikre at miljøets juridiske stemme blir hørt av når beslutninger som påvirker miljøet tas. 

Miljørett er et utfordrende felt å jobbe med, men vi mener det er ekstremt viktig at vi alle kjemper sammen for å gi miljøet de rettighetene det har krav på. Vi oppfordrer dermed alle miljøorganisasjoner å benytte den juridiske kompetansen Jussbuss sitter på. 

Del saken:

Et magasin for unge om 
miljø, kultur og aktivisme