Er Parisavtalen mindre viktig i Norge enn hva den er i England?

En tredje rullebane på Heathrow har blitt ulovlig av hensyn til klimaet. Her hjemme er debatten rundt en tredje rullebane merkverdig stille, og Avinor fortsetter planleggingen sin i fred og ro.
TEKST
MATILDE CORNELIUSSEN LØVVIK

FOTO
EIRIN TORGERSEN

“Kampen mot en tredje rullebane burde være en av de viktigste klimasakene vi har i landet, og politikerne burde ha stanset planleggingen før den begynte. Både fordi det ikke gir mening å satse på enda mer internasjonal flytrafikk og økte utslipp, og fordi vi ikke kan bygge ned den verdifulle matjorda rullebanen skal ligge på.”

– Matilde Corneliussen Løvvik

27. februar 2020 jublet klimaaktivister i London og over hele verden. Lagmannsretten i Storbritannia bestemmer at regjeringen gjorde noe ulovlig da de vedtok at en tredje rullebane skulle bygges. Grunnen var at regjeringen ikke hadde tatt hensyn til klimaet og Parisavtalen da de vedtok å bygge den. Noen måneder tidligere stemmer Stortinget over et forslag om å stanse prosjektet i Norge, men forslaget faller.  

Om de klarer seg uten i England, så klarer vi oss uten i Norge

Nordmenn flyr så mye at det er pinlig, faktisk ti ganger så mye som  en gjennomsnittlig europeer, og mye mer enn svenskene. Likevel er det ikke i nærheten like mange som flyr inn og ut fra Oslo Lufthavn som det er passasjerer til og fra Heathrow.  Grunnen til at Avinor vil bygge rullebanen er at de tror flytrafikken vil øke i årene fremover, og de har ikke troen på at det ikke skal bygges ut mer tog. Samtidig ønsker de å satse på asiatiske turister, og de vil derfor øke avgangene mellom Asia og Oslo. Dette mener de selv om interessen for klimavennlige reiser øker, i en tid hvor vi har forpliktet oss til å gjøre enorme utslippskutt som nasjon. 

Lenge har Heathrow vært en av verdens travleste flyplasser, og like lenge har de klart seg med kun to rullebaner. Hvordan kan det ha seg at Avinor tror vi trenger like mange rullebaner som en flyplass med over fire ganger så mange passasjerer? En tredje Rullebane på Gardermoen er et prakteksemplar på et prosjekt hvor klimahensyn blir lagt til side for å sørge for mer penger og mer vekst. Avinor mener at det skal være dobbelt så mange passasjerer som flyr inn og ut av Oslo Lufthavn innen 2040, og kun hvis det blir tilfellet trenger man en rullebane til. Flere og flere, både politikere og aktivister ser at det er svært ulogisk å bygge en tredje rullebane. Etter dommen i England kom uttalte Arild Hermstad fra MDG: “Jeg mener ny rullebane på Gardermoen må klimaprøves for retten, om ikke regjeringen selv skroter denne klimabomben”. Men vi venter fortsatt på at Arbeiderpartiet skal få øynene opp for hvor ulogisk det er.  Arbeiderpartiet, sammen med Krf, er de eneste partiene som ikke har uttalt seg i saken. Dersom Arbeiderpartiet bestemmer seg for å gå imot rullebanen blir det flertall på Stortinget, og da har vi en stor klimaseier med Arbeiderpartiet om bord. 

Demonstrasjon: Natur og Ungdom har demonstrert mot en tredje rullebane ved flere anledninger

Går under radaren i Norge

Kampen mot en tredje rullebane burde være en av de viktigste klimasakene vi har i landet, og politikerne burde ha stanset planleggingen før den begynte. Både fordi det ikke gir mening å satse på enda mer internasjonal flytrafikk og økte utslipp, og fordi vi ikke kan bygge ned den verdifulle matjorda rullebanen skal ligge på. På tross av at planen om enda en rullebane så åpenbart burde legges på is, snakker politikerne sjelden om saken, og hvert ord om rullebanen må hales ut. Kanskje de tenker at skrinleggingen av planene på magisk vis vil skje av seg selv? Eller enda verre, kanskje de tror at vi faktisk trenger denne rullebanen? Det er utrolig at det som har skapt så mye debatt i England, kan gå under radaren her i Norge. Det er ingen tvil om at rullebanen burde vært ulovlig her også, det har nemlig ikke blitt tatt hensyn til klima i det hele tatt, og det er også vanskelig å se at det faktisk er et behov. 

Mer flytrafikk betyr større utslipp

At Naturvernforbundet i Storbritannia vant kampen mot en tredje rullebane på Heathrow er en historisk seier. Denne seieren sender et klart signal om at vi nå går inn i en ny tid, hvor klimaet må prioriteres over profitt og effektivisering. 

Denne klimadommen burde sende et tydelig signal til både Avinor og norske politikere som planlegger rullebanen på Gardermoen, uten å tenke på klimaet og fremtiden vår. De har ikke engang hatt utredninger hvor klima er hovedfokuset. Selv om alle forstår at en ny rullebane vil føre til større utslipp, gjemmer de som ønsker seg rullebanen bak løfter om ny teknologi. Det virker som at de ikke har forstått at økt vekst i flytrafikken fører til økte utslipp, og at dersom antall ordinære flyreiser øker hjelper det lite  med noen få flyreiser med el-fly. I 2020 er det utrolig at prosjekter som dette blir diskutert i det hele tatt, uten at man tenker på konsekvensene det vil ha for klimaet vårt først – det er rett og slett galskap.  

Planleggingen må stanses så fort som mulig

Det er på høy tid at  planleggingen stanses før det går for langt. Er det en ting vi vet så er det at jo lengre tid det tar for politikerne å stanse planleggingen, desto mer sannsynlig er det at rullebanen bygges. I Norge burde vi ikke trenge å stanse rullebanen med et søksmål, den burde stanses så snart som overhodet mulig. Spør du meg burde den heller aldri vært et tema. 

I Natur og Ungdom tar vi opp kampen mot rullebanen både lokalt og nasjonalt. I 2019 arrangerte vi klimacamp på en gård like ved flyplassen, hvor aktivister fikk øve på sivil ulydighet og aksjonisme. Flere av deltakerne sa seg villig til å begå sivil ulydighet hvis rullebanen skulle bli bygd, for vi mener rullebanen er mer ulovlig enn sivil ulydighet. Men før det går så langt at spaden settes i jorda håper vi at politikerne som enda ikke har bestemt seg for at rullebanen må stanses tar til fornuft og innser at klimaet er viktigere enn en rullebane det ikke er behov for.

Om en tredje rullebane stanses av hensyn til klimaet i England, burde rullebanen stanses av samme grunn i Norge. Verdens utslipp påvirker oss alle, og det er på tide å satse grønt. 

Del saken:

Et magasin for unge om 
miljø, kultur og aktivisme