Det første klimahuset i Norden

Ved Botanisk hage i Oslo er nå det helt nye "Klimahuset" ferdigstilt. Bygget skal fungere som en arena for forskningsformidling om miljø og klima.
TEKST
MARIT WORPVIK

ILLUSTRASJON
LUND HAGEM

Det fjerde klimahuset i verden åpner snart i Oslo. Bygget skal hjelpe barn, unge og familier til å forstå hva klimaendringer faktisk innebærer, og forhåpentligvis inspirere til handling. Her vil man kunne oppleve forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer og debatter. Lederen for Klimahuset, Brita Slettemark, mener det aldri har vært mer  relevant å formidle kunnskap om miljø og klima enn hva det er i dag. 

Foto: Sverre Ø. Eikill.

– Vi ser at spesielt ungdommene i dag, med sitt enorme engasjement, tar miljø- og klimautfordringene på alvor. Vi vil gi ungdommene kunnskap og innsikt i disse spørsmålene og i hvilke løsninger som finnes. Ungdom er vår hovedmålgruppe, forklarer hun. 

Organisasjoner som jobber med miljø vil kunne leie amfiet gratis

Bygget vil inneholde et amfi hvor det vil være plass til omtrent 140 personer. Dette vil brukes til alt fra konserter, filmvisninger og foredrag, til fikseverksted og dialogmøter. 

– Dette amfiet vil kunne brukes av skoler, miljøorganisasjoner, lokalmiljøet, klimaforskere, næringsliv og det offentlige. Vi vil også kunne tilby aktiviteter for de aller minste i form av uteområdet rundt huset. Her kan barna og barnefamilier lære om vær og klima gjennom å oppleve det i naturen selv, med læringsprogrammer, aktiviteter og kunstneriske installasjoner, sier Slettemark.

Foto: Karsten Sund

Kunnskap og håp 

Utstillingene i Klimahuset vil dekke både naturfaglige og samfunnsfaglige spørsmål, så her vil man kunne lære om jordas klimasystem, om menneskelig påvirkning på klimaet og om effekter av endringer på økosystemene og samfunnet. 

– Vi vil ha en utstilling man kan forlate full av kunnskap og håp, og med vilje til å reflektere, handle og gjøre en forskjell i mer miljø- og klimavennlig retning. Utstillingen designes av byrået SixSides, og vi gleder oss skikkelig til å vise det fram, avslutter hun.

Del saken:

Et magasin for unge om 
miljø, kultur og aktivisme