Putsj logo

Et magasin for unge om

Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.
Søk
Close this search box.

Gubbeveldets motstander

Nora Heyerdahl (22) mener det er helt naturlig at Gen Z markerer seg i politikken. Selv er hun fersk forfatter og kandidat til neste stortingsvalg.
TEKST
IDA MALMØEN KLEPPE

FOTO
SOL SANDVIK

Helt siden barndommen har Nora Heyerdahl engasjert seg for klima og miljø. Allerede i speideren lærte hun å ha det gøy i naturen uten å legge igjen spor. Likevel reagerte hun på det hun lærte om klimaendringene.

– På barneskolen fikk vi utdelt hefter om at biene døde. Jeg husker at jeg ikke skjønte hvorfor ingen hadde snakket om dette før. Jeg ble sjokkert over at det ikke sto i avisen hver dag, forteller hun.

Fra frykt til fakta

Heyerdahl var ofte bekymret over at måten hun levde på hadde store konsekvenser for mennesker i andre land. Hun følte seg tvunget til å leve på en skadelig måte. Dette endret seg da hun ble medlem i Operasjon Dagsverk, Natur og Ungdom og etter hvert også Grønn Ungdom og MDG.

– Jeg følte at brikkene falt på plass når jeg slapp å gå rundt og tenke at jeg var en del av problemet, når jeg heller kunne være en del av løsningen. Jeg kunne bruke frykten min til noe. 

Å gå aktivt inn i politikken la en demper for klimaangsten, som nå ble erstattet av følelsen av å kunne redde verden. 

Tilgjengeliggjør sin kunnskap

– Det er nok mange på vår alder og yngre som sitter mye på Instagram og er bekymret, men som ikke har noen til å fortelle dem hvordan de helt konkret kan gjøre en forskjell. 

Da Heyerdahl selv kom inn i en organisasjon fikk hun opplæring og hefter om hva hun kunne si i en debatt. Det er mange som ikke er med i organisasjoner eller ungdomspartier. De får dermed ikke slik hjelp og støtte. Folk tar opp klima- og miljøkampen hver dag rundt middagsbordet, på trening og i sine lokalmiljøer uten å være med i en organisasjon.

“Brikkene falt på plass da jeg slapp å tenke at jeg var en del av problemet, og heller ble en del av løsningen.”

– Nora Heyerdahl

 Heyerdahl tror det er mange flere enn de som er med i organisasjoner som bidrar og vil bidra. Hun er åpen for at det kanskje ikke er «helt deres greie» å sitte tolv timer i strekk på politiske møter. Likevel har også disse en viktig plass i bevegelsen, og det er viktig at de blir sett.

Tidligere i år ga den unge politikeren ut boken «Ok boomer – og andre ting du kan si til onkelen om klima». Det er en håndbok med fakta og kunnskap. Ulike kapitler tar for seg hvordan man kan håndtere den private klimakampen. Slik får leseren lære hvordan man kan diskutere med andre som ikke deler samme meninger om klima og miljø. Gjennom denne boken ønsker Heyerdahl å gi den hjelpen og støtten som hun selv fikk i organisasjonene.

– Det handler om å ta noen av de tingene som man lærer i en organisasjon og gi det videre på en tilgjengelig måte. Dette er noe jeg håper kan være til hjelp for andre, sier hun.

Engasjement blir politikk

Når man finner glede i å engasjere seg i politikken, hjelper det også at man ser resultater i arbeidet man legger ned i det.

– Når man er engasjert vil man gjerne få til ting. Jeg har selv merket at det å engasjere seg har en effekt, sier Heyerdahl.

Selv var hun tidlig ute med å være aktiv i politiske organisasjoner. Da hun var 14 år ble hun med i Grønn Ungdom og tok del i deres politikk. Den politikken hun var med på å lage i ungdomspartiet har så fått plass i stortingsprogrammet til MDG. Da føles det helt naturlig å prøve å få gjennomslag for politikken når hun har lagt ned så mye arbeid i den. Nå står Heyerdahl som en av stortingskandidatene på lista til MDG. Dette sier hun kan føles både rart og skummelt. Likevel er det engasjementet som står først i rekka. 

– Jeg er lei av at vi som enkeltpersoner fortelles at det er vårt ansvar. Det er de store selskapene og regjeringene som må løse dette problemet. Vi som er engasjerte blir sittende med skjegget i postkassa: Vi prøver å gjøre gode individuelle valg, men egentlig er det politikken og næringslivet som sitter med det største ansvaret. Derfor føles det helt naturlig å gå inn i politikken når jeg både kan og vil. 

Nora Heyerdahl diskuterer gen Z i politikken
Nora Heyerdahl

Gen Z blant de eldre stemmene

– Det er mye forskning som viser at folk på min alder er mer politisk engasjert enn vår foreldregenerasjon. Da er det både gøy og viktig at de unges engasjement også synes ved valg, sier Heyerdahl.

Mot høstens stortingsvalg ser vi flere unge navn, og antallet unge som stemmer har steget de siste årene. Heyerdahl mener det er helt naturlig at generasjon Z tar plass blant de eldre politikerne. Dette fordi disse ikke fører landet i riktig retning når det gjelder klima og miljø.

– Jeg er sint og lei voksne politikere som sier vi ikke kan løse problemet uten å tråkke på noen tær. Det er viktig at vi som er offer for den generasjonens urettferdigheter får ta plass og ta del i den nye politikken.

Del saken:

Et magasin for unge om 
miljø, kultur og aktivisme