Putsj logo

Et magasin for unge om

Vi saksøker staten!

Natur og Ungdom har arbeidet politisk og benyttet sivil ulydighet flere ganger i kampen for en ren Førdefjorden. I høst tar organisasjonen saken til retten.
TEKST
Gytis Blazevicius

FOTO
Bilde fra aksjonene ved Førdefjorden 2022

Natur og Ungdom har arbeidet politisk og benyttet sivil ulydighet flere ganger i kampen for en ren Førdefjorden. I høst tar organisasjonen saken til retten.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom saksøker staten for tillatelse til gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Etter protestleirer, aksjoner og tiår med politisk påvirkning tar Natur og Ungdom kampen videre og inn i Oslo tingrett. 

Å deponere gruveavfall i Førdefjorden vil ha alvorlige negative konsekvenser for Førdefjorden. Dette stadfester statens egne marinfaglige rådgivere i Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Førdefjorden er en artsrik fjord med store naturverdier, som har gitt grunnlag for bosetning og naturbaserte næringer i flere tusen år. Fjorden er en nasjonal laksefjorder, med fire lakseførende vassdrag. 

Gruvedrift – til hvilken pris?

Natur og Ungdom er ikke prinsipielt imot gruvedrift. Natur og Ungdom mener at det må stilles strengere krav knyttet inngrep i naturen, knyttet til påvirkning i urfolksområder, avfallshåndtering og kjemikaliebruk, enn i dag. 

Det finnes alternative måter å drive gruvedrift på, men Nordic Rutile AS velger det mest miljøfiendtlige alternativet å drive prosjektet ved Førdefjorden på. Norge er et av få land i verden som fortsatt tillater dumping av gruveavfall i havet. Både Indonesia og Chile vedtok nylig å slutte med slik gruvedrift. Samtidig som Norge leder FNs havpanel står vi med Papua Ny-Guinea alene om å tillate nye prosjekter å forurense havomerådene våre med giftig avfall.

  Kampen er ikke over 

  Vi mener at Klima- og miljødepartementets (KLD) tillatelse til å dumpe opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er et klart brudd med forurensningsloven og EUs mineralavfallsdirektiv. Ifølge lovverket skal det lages plan for tilstrekkelig avfallshåndtering, og minimering av avfall skal være en integrert del av prosessen. Utslippstillatelsen ble gitt i 2015 uten at det forelå en slik plan. Det var først etter at vi sendte varsel om søksmål til KLD i mai 2022 at Miljødirektoratet bestilte planen fra Nordic Rutile AS. 

  Vi står sammen med lokalbefolkningen, forskningen og fremtidige generasjoner i denne saken. I høst skal vi på nytt kjempe for at det ikke dumpes et eneste gram med gruveslam i Førdefjorden. 

  «Fjordsøksmålet er ikke bare et viktig steg for å redde Førdefjorden – ved å vinne kan vi hindre lignende gruvedumping i andre fjorder»

   Foto: Emil Kvebæk Øvretveit/Natur og Ungdom

  Er det håp for fjordsøksmålet? 

  Natur og Ungdom (NU) har forsøkt å stanse prosjektet på flere plan. Gjennom to runder har vi aksjonert sivil ulydighet for å stanse prosjektet. NU har hatt demonstrasjoner, protestleirer og benyttet alle muligheter for å klage vi har. NU gir oss ikke før ideen om gruvedumping i Førdefjorden er lagt på historiens skraphaug. Derfor kaller vi staten inn på teppet og gjør oss klar for rettsak 18. September. 

  Norske fjorder skal ikke være avfallsplass for giftlige gruveavfall. NU kjenner til hva slags fatale konsekvenser kan skje dersom den norske stat tillatter gruvedrift i viktige havområder. Fjordsøksmålet er ikke bare et viktig steg for å redde Førdefjorden – ved å vinne kan vi hindre lignende gruvedumping i andre fjorder. 

  Mange stadar mangla det meste som trongst for å drive bergverksdrift. Ein måtte derfor i tillegg til å etablere ei produksjonsbedrift som skulle vinne ut og smelte om malm også tilrettelegge for eit nytt samfunn i tilknytting til verket. Det tydelege skillet til industriell drift i gruvene var då ein tok i bruk sprenging med dynamitt og maskinboring. Dette auka den utbrutte massa og krevde dermed meir effektive, motorbaserte transportløysingar av massa. Både lokomotiv, elektriske vinsjar og eigne lastemaskinar var løysingar. I oppredninga tok ein etter kvart også i bruk elektrisitet til blant anna knusevalsar, pumper, steintyggarar, utrøringsapparat, transportband og så bortetter. 

  Faktaboks: Derfor går vi til søksmål mot staten: 

  • Gruveselskapet har fått tillatelse til å starte opp, det er ingen flere klagemuligheter. 
  • Gruveselskapet har ikke undersøkt godt nok hvordan prosjektet kan designes på en måte som gir maksimal avfallsminimering og unngå behov for dumping av gruveslam i fjorden. 
  • ESA har påpekt mangler ved gjennomføringen av mineralavfallsdirektivet. 
  • Mye tyder på at dumping av gruveslag i Førdefjorden er unødvendig, og derfor ulovlig. 
  • Et godt rettsvern for naturen er avhengig av at forvaltningsbeslutninger som har virkning for miljøet blir prøvd av domstolene. 

  Del saken:

  Et magasin for unge om 
  miljø, kultur og aktivisme