Zerokonferansen 2018

7. og 8. november foregår Zerokonferansen i Skur13, i Oslo. Konferansen arrangeres nå for 13. gang og samler over 1000 mennesker fra politikk og næringsliv for å diskutere miljøvennlige løsninger. Vi har tatt en prat med prosjektleder Alexandra Paltchik Rønneberg om miljøstifelsen Zero og om konferansen. 

Tekst og foto

Ingrid Main Brustad

Tekst

Carl Anders Brynhildsen Sørheim

 alt=

Vi ønsker å få frem spredning av løsninger og nye samarbeid. Mange gode idéer og tanker som har oppstått på Zerokonferansen, har blitt realisert senere. Og det er dét vi ønsker, å få flere av de gode idéene ut i livet.

ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som mener at klima er den viktigste miljøsaken, og arbeider med å drive frem nullutslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som gir utslipp. Les mer på zero.no!

Zero er en uavhengig miljøstiftelse, som jobber for å oppnå nullutslipp i alle sektorer. De jobber i hovedsak opp mot politikere og næringslivet for å få gjennomslag og skape et marked for miljøvennlige løsninger. Alexandra har vært med i tre år, og i år har de fått med Hoesung Lee, lederen for FNs klimapanel, som prosjektleder.

- Det er veldig kult at vi har fått ham hit. Det er noe med det å få frem det alvoret om at ting må skje raskt og at det må skje nå, som jeg synes er fint å kunne sette fokus på under årets konferanse, sier hun. 

Med konferansen ønsker de å bidra til endring, ikke bare i Norge, men også globalt.

- Vi ønsker å få frem spredning av løsninger og nye samarbeid. Mange gode idéer og tanker som har oppstått på Zerokonferansen, har blitt realisert senere. Og det er dét vi ønsker, å få flere av de gode idéene ut i livet, understreker Rønneberg.

Målgruppen for selve konferansen er beslutningstagere i politikk og næringsliv. Det er som regel dit Zero som organisasjon henvender seg til, da det er de som sitter på muligheten til å ta beslutningene med størst global effekt. På spørsmål om de eventuelt vil utvide målgruppen, svarer Alexandra at de jobber på en annen måte enn mange andre miljøvernorganisasjoner, og at siden de er en organisasjon som ønsker å fokusere på løsninger der man kan kutte de store utslippene, er det mest naturlig å henvende seg til politikere og andre beslutningstakere.

En viktig internasjonal avtale når det kommer til kutt i utslipp, er Paris-avtalen. Den legger blant annet opp til at man skal bli klimanøytrale, noe som defineres av FN som at man ikke skal slippe ut mer enn det man klarer å fjerne. Dermed trenger det ikke nødvendigvis å være en motsetning til utslipp. Men har vi gått så langt allerede at vi må begynne å kutte, eller er det mer realistisk å investere i og utvikle løsninger som da nøytraliserer utslippene?

- Vi tenker jo at det er viktig med begge deler, vi fokuserer jo på løsninger som gjør at folk kan fortsette å leve slik de gjør i dag - uten utslipp. Folk skal kunne fortsette å fly, men at vi da har elektriske fly for eksempel.

Men for at grønne løsninger skal fungere, trenger vi og at alle er med og drar i retning av en grønnere verden, og det finnes mye en selv kan gjøre for å være mer miljøvennlig, både enkle ting i hverdagen og mer gjennomgående.

- Man kan spise mindre kjøtt, sykle og bruke kollektivt, fly litt mindre. Så er det jo selvfølgelig bare det å være engasjert. Når flere er engasjerte og legger press på politikere og beslutningstakere, er det jo da man får det gjennomslaget vi trenger.

Aktuelt, Zerokonferansen, FN, Paris-avtalen