USA, Saudi-Arabia og Kuwait ønsker ikke å anerkjenne viktig rapport

Under forhandlingene i Katowice i dag oppsto det store uenigheter da landene skulle behandle IPPC-rapportens innsikter om 1,5 vs 2 graders global oppvarming.

Tekst:

Marit Worpvik

På FNs klima toppmøte sitter nå de ulike landene og diskuterer hvordan man skal behandle rapporten om 1,5 graders global oppvarming, som ble sluppet tidligere i år. I denne rapporten konkluderer 91 forskere fra 40 ulike land med at en global oppvarming på 2 grader vil ha betydelig konsekvenser for økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden, sammenlignet med en økning på 1,5 grader. 

Land som Norge og Maldivene mener det er viktig å anerkjenne innholdet i rapporten, mens blant annet USA og Saudi-Arabia prøver å endre enkelte ord i rapporten for å komme seg rundt dette. De ønsker å bruke ord som er mer uklare, og dette er det flere land som ikke godtar. Dette vil degradere viktigheten av rapporten, og det er noe et flertall av landene som forhandler under COP24 uenige i.

Colombia sier det er trist at landene ikke blir enige, men at de ikke godtar er svak formulering i denne saken.
Maldivene sier også at de ikke godtar en endring i språket i paragrafen. Videre sier Maldivene at rapporten har endret alt, og at den bekrefter det man lenge har visst. Maldivene mener rapporten er essensiell, og er skuffet over at dette blir ignorert av enkelte land i rommet.

Saudi-Arabia mener de har prøvd å bli enige med de andre landene, men at dette ikke var mulig.

Ordstyreren i rommet sier at rapporten er viktig og meningsfull. Han sier han ønsket et svar på hvordan man skal reagere på IPCC-rapporten, og han er skuffet over dette resultatet. 

Landene ble ikke enige i dag, og dette teamet vil derfor bli tatt opp igjen mai neste år.

Landene sitter nå sammen og diskuterer det som ble bestemt under Paris-avtalen for å lage en regelbok for hvordan landene skal følge avtalen. Dette har de gjort i snart en uke, og de skal jobbe med dette helt frem til 14. desember.

Aktuelt, COP24, COP, IPCC, Katowice