Olje- og energiminister Terje Søviknes på Norsk olje og Gass-konferanse

Olje- og energiminister Terje Søviknes på Norsk olje og Gass' konferanse Foto: Kilian Munch, Norsk olje og gass

«Ungdom krever energidialog med Søviknes»

MENING: Ungdomspanelet Terje Søviknes nedsatte i vinter er enkel å gjennomskue som et propagandaverktøy, og er like feilslått som den oljesvarte energipolitikken.

Skrevet av

Andreas Randøy

Lillehammer Natur og Ungdom. 20 år. 

 Jeg er redd ungdomspanelet vil få det svært vanskelig

At olje- og energiminister Terje Søviknes vil innhente råd fra unge mennesker om olje- og gassnæringens fremtid kan høres iørefallende ut for unge. Selv opplever jeg tross alt en stor frustrasjon over olje- og gassnæringens vegring mot fornyelse. Men la dere ikke lure! Panelet skal arbeide med spørsmål som: «Hvordan skal vi kommunisere at det er fullt mulig å nå klimamålene etter Parisavtalen samtidig som vi produserer olje og gass i Norge?»

Det er tragisk at statsråden forsøker å lure ungdom inn i en industri som er både miljøfiendtlig og døende.

Disse spørsmålene er urimelige, og virker mer som et forsøk på å lure unge velgere enn noe annet. Søviknes ønsker ikke å lytte. Han har allerede låst panelet til en oppfatning av at norsk olje og gass skal fortsette i tiår fremover. Det er tragisk at statsråden forsøker å lure ungdom inn i en industri som er både miljøfiendtlig og døende.

Parisavtalen krever oljekutt 

Parisavtalen sikter på å holde den globale oppvarmingen på under to grader. Både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået har konkludert med at to tredjedeler av alle kjente olje-, gass- og kullforekomster må bli liggende i bakken dersom det skal være mulig. Likevel åpner Søviknes stadig nye områder for oljeboring og saboterer Norges muligheter til å nå målene i avtalen. Både jordbruk og annen industri gjør tiltak for å minske skaden på omgivelsene, men når det kommer til olja er det visst ikke så farlig. Jeg er redd ungdomspanelet vil få det svært vanskelig.

Ungdommen krever en faktabasert diskusjon om Norges fremtid

Søviknes sier til e24 på søndag at: «debatten er blitt mer polarisert. Spesielt blant unge er veldig mange veldig tungt engasjert på klimasiden.» Dette er ikke uten grunn! Klimaendringene er en direkte trussel mot vår og kommende generasjoners velferd. Jeg skulle ønske at Søviknes ville lytte til ungdommen, fremfor å bruke dem i et panel til legitimere en forurensende olje- og gassindustri som undergraver deres fremtidige velferd.

Hvorfor ikke satse på fornybar energi?

Som olje- og energiminister skal Søviknes veie ulike hensyn i energibransjen opp mot hverandre, og fatte tiltak som er best for Norges fremtid. Vi vet at olje- og gassnæringen nærmer seg slutten. Hvorfor er ikke Søviknes mer interessert i fornybar energi? Hadde det ikke vært flott om ungdomspanelet skulle ta stilling til ting som: Hvordan kan vi få unge til å utdanne seg til fornybare arbeidsplasser? Hvordan kan samfunnet best omstilles til et lavutslippssamfunn, slik Parisavtalen krever? Hvordan klarer Sveriges økonomi seg uten olje og gass?

Hadde det ikke vært flott om ungdomspanelet skulle ta stilling til ting som: Hvordan kan vi få unge til å utdanne seg til fornybare arbeidsplasser?

Om Søviknes trenger noen å prate med om disse tingene er det bare å ta kontakt, men i mellomtiden kan vi jo se på hva ungdommen driver med for tida. Miljøengasjementet er, som Søviknes erkjenner til e24, stort blant unge. I september skal vi i Natur og Ungdom i en historisk klimarettssak, for å stanse tildelingen av nye områder til olje- og gassproduksjon. Vi har sammen med Greenpeace og en rekke andre organisasjoner samlet inn over en halv million kroner for ta den norske staten til retten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf. Vi kan ikke akseptere at Søviknes og gjengen gambler med vår fremtid! 

Ungdommen krever en faktabasert diskusjon om Norges fremtid. Jeg foreslår at Søviknes går i en reel dialog med ungdommen, fremfor å smøre olje- og gassnæringens propagandamaskin for unge ører.