Kisulu

Kisilu Musya, kenyansk bonde. Foto: Thank you for the rain

Stem for Kisilu!

KRONIKK: For oss i Norge kan klimakrisa virke abstrakt og fjern. Men menneskeskapte klimaendringer ødelegger liv allerede nå.

Skrevet av

Lage Nøst

Stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal

Gi din stemme til politikere som vil gjøre Norge til et grønt foregangsland

Nylig fikk jeg møte en bonde ved navn Kisilu Musya. Han bor med familien sin på en liten gård på den kenyanske landsbygda, uten innlagt strøm. Familien er helt avhengige av et stabilt og forutsigbart klima for å kunne livnære seg av avlingene sine. Men de siste årene har klimaet vært alt annet enn stabilt: Det er så tørt at knapt noe spiselig gror, og når regnet endelig kommer, kommer det i så store mengder - og med en sånn kraft - at avlingene skylles vekk og hus blir ødelagte. Når avlingene svikter, kan ikke Kisilu betale skolepenger for ungene sine, og familien må stramme inn livreima.

Norge fører en oljepolitikk som har som premiss at klimaavtalen fra Paris skal havarere

Kisilu - og mange som ham - lever med kniven på strupen. Det er hovedsakelig klimagassutslipp fra rike land som har satt dem i denne situasjonen. Våre utslipp, og vårt overforbruk. Hvorfor vil nesten ingen norske politikere skifte kurs? Norge fører en oljepolitikk som har som premiss at klimaavtalen fra Paris skal havarere. Vi er ett av to land i Europa som har økt utslippene våre, i stedet for å omstille oss. Regjeringens nye framskrivninger vitner ikke om høyere ambisjoner.

Oljelobbyistene argumenterer som om velferden vår avhenger av at vi fortsetter å forurense. Partier som Høyre, Frp og Ap svelger argumentet ukritisk. Ikke bare er premisset galt, men det vitner også om mangel på respekt for andre mennesker: Hva med Kisilus velferd? Hva med velferden til alle dem som tvangsflyttes av det stigende havet? Det anslås at titalls millioner mennesker vil ha blitt drevet på flukt av klimaendringene innen få tiår. Dette vil kunne forverre og skape nye konfliktsituasjoner i mange sårbare områder, og være opphav til utallige menneskelige tragedier, som dem vi nå ser utspille seg langs Europas yttergrenser og i Middelhavet.

Norge var et velferdsland før olja. Dersom vi skal fortsette å være det etter olja, trenger vi en ny kurs raskt. Vår felles velferd avhenger av at Norge blir en del av løsningen på miljøproblemene. Vi må skape tusenvis av nye jobber innen fornybar energi, bioøkonomi og smart teknologi, og investere Oljefondet i grønne bedrifter og fornybar infrastruktur - særlig i land som Kenya. Det er betydelig finansiell og økologisk risiko knyttet til fortsatt satsing på olje og gass. Vi må investere i klimaløsningene, både for vår egen og Kisilus del.

Hva med velferden til alle dem som tvangsflyttes av det stigende havet? 

Kisilu har ikke oddsene på sin side, men kjemper likevel. Til tross for at arbeidet på gården krever mer innsats når naturen ikke spiller på lag, bruker han mye tid på å dra rundt i lokalsamfunnet og mobilisere til lokale klimatiltak og klimatilpasning. Han har startet opp frivillige grupper, som planter trær og utveksler ideer om mer robuste former for landbruk. Målet deres er både å sikre levebrødet i dag og etterlate jordlappene i best mulig stand til dem som kommer etter, samt å bekjempe globale klimaendringer. Arbeidet har vakt internasjonal oppmerksomhet. Jeg traff Kisilu i København, hvor han deltok på lanseringen av en ny, norsk dokumentarfilm om ham, kalt Thank You For the Rain. Den er blitt svært godt mottatt, og kan ses i Norge til høsten!

Vi kan lære av Kisilu. Det er lett å tro at våre handlinger ikke betyr mye i den store sammenhengen, men det ligger stor makt i summen av mange enkelthandlinger. Husk det når du skal stemme i høst! Du har én stemme. Gi den til politikere som ikke kjøper myten om at forurensning er en forutsetning for velferd! Gi din stemme til politikere som vil gjøre Norge til et grønt foregangsland, som løser miljøproblemer i stedet for å skape dem! Gi din stemme til politikere som bryr seg om ungene til Kisilu også, og som vil ta vare på framtiden for alle barn – enten de bor i Norge, Bangladesh eller Kenya. Jo flere vi er som stemmer for noe større enn egen lommebok, dess bedre odds for Kisilu - og for alle som vil leve gode liv på jorda.