Et gammel avisklipp viser en alvorlig mann.

Einar Håndlykken, daværende leder i Natur og Ungdom Foto: Natur og Ungdoms arkiver

Saksøkte Arbeiderpartiet

FREM FRA GLEMSELEN. Året er 1999: Ap ljuger og NU anmelder politikere. Med andre ord er ingenting nytt. 

Frem fra glemselen er Putsj' historiske spalte. Vi dykker i arkivene, og leter fram godbiter fra NUs historie.

Natur og Ungdom (NU) anmeldte i september 1999 Oslo Arbeiderparti (Ap) for en reklame partiet hadde gående på det norske kinolerretet. Reklamen gikk ut på at det skulle bli «Et bedre og billigere kollektivtilbud med Arbeiderpartiet», noe NU mente var stikk i strid med Aps gjeldende politikk.

Varmt snakk uten praksis

– Gjennom hele nittitallet har vi sett at politikerne snakker varmt om miljø, men ikke følger opp i praksis. Dette er et nytt eksempel, sa Einar Håndlykken, leder i Natur og Ungdom til Dagsavisen.

Håndlykken etterlyste en diskusjon om hva politikere har lov til å reklamere for, slik at regelverket rundt politisk reklame skulle bli klarere.

Ap kjenner seg ikke igjen

Arbeiderpartiet kjente seg ikke igjen i anmeldelsen, og reagerte kraftig ifølge Pål Martin Sand, fjerde kandidat på Aps bystyreliste. Han ga samtidig Ap æren for vedtaket om dagens T-banering og forlenging av trikkeruter over Aker Brygge og til Rikshospitalet.

Håndlykken var derimot uenig i Aps vurdering av egen miljøpolitikk, og viste til at tilskuddene til kollektivtrafikk hadde blitt halvert under Arbeiderpartiets tid som byråd mellom 1991 og 1995.

– Disse kuttene er et resultat av Arbeiderpartiets politikk både i Oslo kommune og på Stortinget, slo Håndlykken fast.