Deltakere er samlet utenfor Spiring Forest School

På Spiring Forest School i Russland jobber deltakerne blant annet med permakultur og miljøutdanning. Foto: Natur og Ungdsom Russlandsprosjekt

Politikk i det skjulte - miljøaktivisme i Russland

Hvordan drive miljøaktivisme i et land som ønsker å ha kontroll på alle som uttaler seg om politiske saker? Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt besøkte økolandsbyen Kizema i Russland.

Tog, bil, hest og kjerre

Du finner ikke mange turister i Kizema, som ligger i Arkhangelsk-området i Russland. Reisen dit er et eventyr i seg selv: 22 timer med tog fra St. Petersburg, før man kjører bil i tre kvarter og går over en elv som fryser om vinteren. Der er det første synet som møter deg er en serie laftehus, ikke ulikt de vi har hjemme i Norge.

Økolandsbyen drives som en landsby fra 1800-tallet. Her finnes ingen moderne tekniske og klimasmarte løsninger som lar deg beholde komforten samtidig som du lever et bærekraftig liv. Det miljøvennlige fremkomstmiddelet er ikke en Tesla ー det er hest og kjerre. Akkurat denne økolandsbyen er nok for mange det de frykter mest ved omstillingen til et grønnere samfunn: At vi må gi slipp på mange av godene våre.

Les også: Aktivister i Russland sensurer seg selv

 ー Det ville vært umulig å holde på med politisk aktivisme som man gjør i Norge.

Kastet ut av kontorene sine

Deltakerne på Spiring Forest School jobber med lokale småskalaprosjekter om permakultur og produsering av mat. De diskuterte behovet for å inkludere klima- og miljøtematikk i skolegangen til barn og unge.

 Vi møtte også Natur og Ungdoms russiske samarbeidsorganisasjon, Aetas, som arbeider med klima, skog og resirkulering. Aetas aktivister går ofte ut i skogen for å telle trær og plante frø - Mange legger ned utallige dugnadstimer for lokalmiljøet.

 ー Det er annerledes her. Vi vet at vi må gjøre alt selv for å få til noe. Det hjelper ikke å prøve å påvirke myndighetene, forklarer Maria fra Aetas.

 Hun forteller at organisasjonen hadde kontor i byen Arkhangelsk i på 17 år, men at myndighetene nylig kastet dem ut av kontorene sine. Plutselig fikk de beskjed om at bygget skulle brukes til skole, forklarer Maria. Likevel er hun ikke er overbevist om at dette var grunnen.

 ー Vi ville bare ha resirkulering i byen, sier hun.

 Maria forklarer at organisasjonen passer på at alt som de gjør, gjøres på en måte som ikke truer de lokale myndighetene.

 ー Det ville vært umulig å holde på med politisk aktivisme som man gjør i Norge.

Matile Clemetsen fra Natur og Ungdom forteller om miljøaktivisme i Norge.

Matile Clemetsen fra Natur og Ungdom forteller om miljøaktivisme i Norge. Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt

Vi jobber mest med å få folk til å endre livsstil. Vi vet at det kun er våre handlinger som kan skape endring.

Miljødokumentarer i det skjulte

 Yaroslav leder en organisasjon som oversetter og viser miljødokumentarer i ulike russiske byer, og han forklarer at de må holde deler av programmet hemmelig under dokumentarfilmfestivaler. Løsningen har blitt at de har et offisielt og et uoffisielt program - slik unngår de at inspektører kommer og stopper filmvisningene.

 ー Noen ganger sier vi  ifra om misnøyen vi føler rundt det myndighetene gjør, sier Yaroslav. Han forklarer at han sier ifra, selv han vet at de ikke kommer til å bli hørt.

 ー Slik kan vi provosere og vise at myndighetene ignorerer oss, forklarer han. På den måten kan også andre i samfunnet se hva myndighetene egentlig holder på med. Han konkluderer:

 ー Men vi jobber mest med å få folk til å endre livsstil. Vi vet at det kun er våre handlinger som kan skape endring.

Les også: Russisk Natur og Ungdom besøkt av bevæpnet politi

Det er ikke tvil om at det er annerledes å være miljøaktivist i Russland. Miljøaktivistene blir nøye fulgt med på og møter mange hindringer, men vi ser hvor villige de er gjøre en innsats for miljøkampen.

Når var sist du forandret hele livsstilen din for det du trodde på? Kanskje har vi litt å lære fra miljøaktivistene i Russland. Noen ganger snakker vi litt for mye om politikk, og glemmer hva vi faktisk kan få til sammen her i Norge.