Plant et tre med et tastetrykk

Googling er utdatert: Nå kan du bekjempe klimaendringer og utryddelse med din egen uvitenhet. 

Tekst/illustrasjon:

Ludvig Gundersen

  • Opp mot 150 000 kvadratkilometer skog forsvinner hvert år
  • Utvidelse av jordbruk og beitemark er den største årsaken, med tømmerhogst på andre plass
  • Avskoging står for 15 % av verdens samlede klimagassutslipp
  • 80 % av verdens arter lever i regnskogen - avskoging er dermed også en av de største årsakene til masseutryddelse.

Av landjorda er 31 prosent dekket av skog. Den produserer livsviktig oksygen og er bostedet til både mennesker og dyr. I følge WWF er 1,6 milliarder mennesker avhengig av skogen, for husly, vann, mat og alternativ medisin, likevel kuttes den ned i en enorm fart. Mellom 119 000 og 150 000 kvadratkilometer med skog forsvinner hvert år, det er halvparten av arealet til Norge.

Samtidig googler vi så busta fyker. I gjennomsnitt gjør vi 3.5 milliarder google-søk om dagen – i løpet av et år utgjør dette 1,2 billioner googlinger.

Hva har disse to statistikkene med hverandre å gjøre?

Alt, i følge tyskeren Christian Kroll. Etter å ha fullført studiene sine bestemte  han seg for å reise verden rundt. På reisen lærte han hvor viktig trær er for jordas overlevelse, og han fikk en idé: en søkemotor hvor inntektene generert ved hvert søk brukes til å bekjempe avskoging og plante trær.

Ecosia var født.

Nå, ti år senere, ser Ecosia tilsynelatende ut som de fleste andre søkemotorer, bortsett fra én viktig detalj: hvert eneste søk bidrar til å plante et tre i bakken.

Siden oppstarten i desember 2009 har Ecosia, med sine over 5 millioner aktive brukere, plantet over 17 millioner trær og på nettsidene deres kan man se tallet stige raskt. De er likevel et stykke unna målet om å nå én milliard plantede trær innen 2020.


 alt=

Det spirer ved ørkenen - her fra et av Ecosias prosjekter i Burkina Faso Foto: Ecosia

Lokale prosjekter og artsmangfold

Ecosia jobber med en rekke lokale prosjekter i blant annet Nicaragua, Peru, Tanzania, Burkina Faso, Madagacar og Indonesia. Totalt har de prosjekter i ni forskjellige biodiversitets-hotspots og ønsker å starte prosjekter i enda flere når organisasjonen blir stor nok.

Et biodiversitets-hotspot er en biografisk region med et betydningsfullt antall av biologisk mangfold som trues av menneskelige aktiviteter.

Det er ikke tilfeldig hvor og hvordan de går fram med plantingen. Det blir hovedsakelig plantet lokale arter og det plantes bare der det har vært trær før. Dette er fordi organisasjonen ønsker å «gjenopprette den naturlige situasjonen, ikke bare plante for plantingens del».

– Vårt fokus er på å vise hvordan biodiversitet-hotspots i utviklingsland kan gjenopprettes. Treplanting er en viktig del av restaureringsarbeidet, forteller treplantingsoffiser Pieter van Midwoud og Ecosias PR-sjef, Jacey Bingler.

 alt=

Organisasjonen driver ikke bare med treplanting. Andre teknikker som forvaltning av naturlig regenerering av trær eller såing av frø blir også brukt. Organisasjonen jobber også for å bekjempe driverne bak avskoging, ved blant annet å plante felleskoger for bærekraftig produksjon av brensel og å gjøre jordbruksland mer produktiv ved å hindre erosjon.

For hvert søk man gjør på Ecosia, tjener selskapet penger som de igjen investerer i sine treplantepartnere verden rundt. 

Hvordan fungerer det?

For hvert søk man gjør på Ecosia, tjener selskapet penger som de igjen investerer i sine treplantepartnere verden rundt. I følge Ecosia koster det dem litt over to kroner per tre og så langt har de investert rundt 6, 8 millioner kroner (5 755 972 euro) i treplanting. Det trengs rundt 45 søk for å plante et helt tre.

– Vi lager en kontrakt med våre partnere om hvor mange trær som skal plantes når. Vi sørger for at vi alltid har nok kontrakter for å holde antallet litt over antallet på nettsidens «treteller», forteller de.

Da Ecosias inntekter vokser og prisen på trær holder seg stabil vil hastigheten på «tretelleren» deres komme til å gå fortere og fortere.

Vi krever også at våre partnere sender oss geolokasjonsfiler for de stedene der trærne blir plantet, og de gir oss bilder og filmer av plantingsarbeidet

Hvordan vet du at dine søk kommer til nytte?

Ecosia er en privat organisasjon som ikke tar ut profitt. Av fortjenesten fra reklamevisninger går minst 80 prosent til skogplanting. De resterende 20 prosentene går til driften av organisasjonen og hver måned publiserer de økonomiske rapporter fra driften på sine nettsider.

Det er ikke slik at Ecosia sender penger i øst og vest uten kvalitetssikring. I felleskap med treplantepartnerne sine utarbeider de strategier og budsjetter for å forstå hva som trengs før arbeidet kan begynne, først da dette er gjort kan treplantingen starte.

– Vi krever også at våre partnere sender oss geolokasjonsfiler for de stedene der trærne blir plantet, og de gir oss bilder og filmer av plantingsarbeidet. Sist, men ikke minst besøker vi prosjektene selv rundt en gang i året, forteller de.

Miljøplukk, Avskogning, teknologi, Planter, skog