Tre mennesker vandrer langs en øde vei.

VANDRING: Pilegrimsferden startet fra Nordkapp 7. juni og vil pågå helt frem til klimatoppmøtet starter. Foto: Erik Lingjærde

Pilegrimer til klimatoppmøte

Under Klimapilegrim 2015 går tusenvis av nordmenn etapper av en pilegrimsreise som strekker seg fra Svalbard i nord til Paris i sør. Med seg bærer de kravet om en rettferdig klimaavtale.

Tekst:

Matilde Solberg Clemetsen

Det er kanskje ikke så mange av oss som legger ut på pilegrimsferd lenger. Disse reisene har opp gjennom historien blitt gjennomført av personer som reiser til et sted som ansees som hellig og er knyttet opp mot en religion. Betlehem, Jerusalem og Apostelen Peters grav er alle eksempler på steder kristne har vandret til for å tilbe en guddom eller helgen.

I år arrangerer kirkelige organisasjoner pilegrimsreise til Paris med klimatoppmøtet i desember som endestopp. Da er det den kommende klimaavtalen som er det hellige målet.

Flere mennesker står foran et stort vann omringet av øde steinlandskap.

Pilegrimsetappene er ofte ikke mer enn en eller to timer lange, slik at alle som ønsker kan delta. Reisen gjøres ikke bare til fots, men også på sykkel og til havs, ofte i storslått natur. FOTO: Erik Lingjærde

Hvorfor en pilegrimsreise for klimaet?

Målet med pilegrimsreisen er å kommunisere at man vil ha en klimaavtale som er rettferdig. En avtale må ta hensyn til at mennesker i fattige land er de som vil rammes hardest av klimaendringer.

– Poenget ved pilegrimsreisen er å gi et klart signal om at Norge må kutte ned på egne utslipp og finansiere mer av tiltak i andre land, forteller prosjektkoordinator Per Ivar Våje.

Våje forteller at kirken er opptatt av at klimaavtalen som kommer må ta hensyn til at det er de fattigste som allerede rammes av klimaendringene. Verdier som nestekjærlighet og medmenneskelighet ligger til grunn for at klima står i fokus.

– Bibelen er tydelig på at menneskene har et ansvar, både overfor hverandre, og kloden vi har fått. Det er ikke likegyldig for Gud hvordan det går med skaperverket. Naturen har egenverdi, og er ikke bare viktig for oss mennesker, men også for alt annet som lever.

Tre mennesker står ved en bekk, mens den ene holder i en flaske med vann.

Vannet klimapilegrimene tar med seg symboliserer ikke bare hvordan alt liv er avhengig av balansen i naturen, men knytter også pilegrimsreisen til historiske ferder. FOTO: Erik Lingjærde

Vann som stafettpinne

Prosjektet er et samarbeid mellom flere organisasjoner og trossamfunn på tvers av landegrenser. 7. juni startet første etappe på Svalbard, før ferden fortsatte til fots fra Nordkapp og nedover landet. I skrivende stund har klimapilegrimene gått, syklet og padlet tilsammen 1782 kilometer.

For hver etappe som gjennomføres, overføres en flaske vann som stafettpinne.

Klimapilegrim 2015
  • Klimapilegrim er et samarbeid mellom Kirkens nødhjelp, Den norske kirke, Norges Kristne Råd, KFUK-KFUM Global, Nasjonalt pilegrimssenter, Samarbeid menighet og misjon, Changemaker og Act now for climate justice.  
  • Gjennom pilegrimsvandringer inviterer det tverrkirkelige samarbeidet til refleksjon over vår relasjon til skaperverket, Gud og til hverandre. Gjennom denne mobiliseringen og en underskriftskampanje vil prosjektet kreve en rettferdig internasjonal klimaavtale i Paris, som kan bremse klimaendringene.  
  • Pilegrimsferden startet fra Nordkapp 7. juni og går gjennom Norge før stafettpinnen overlates til svenske deltakere 22. august i Halden. 30 november ender vandringen i Paris hvor klimaforhandlingene avholdes de første to ukene i desember.  
  • I perioden arrangeres det vandringer over hele landet, samt gudstjenester, konserter, sykkelturer og andre aktiviteter for å sette fokus på klimaendringene.

– Vann er et symbol på liv, og den balansen i naturen som vi er i ferd med å forskyve. Det er også et symbol på felleskap, for alle skapninger er avhengige av samme vann, forklarer Våje.

Alle som ønsker å markere viktigheten av en rettferdig klimaavtale kan være med på pilegrimsetappene. Kravene vil også bli stilt til beslutningstakere i Norge gjennom en underskriftskampanje.

Klart signal

En av dem som har deltatt, er student Gulli Henriette Nilsen. Hun ble invitert gjennom ungdomsrådet hun sitter i, og syklet en 15 mil lang etappe alene mellom Tromsø og Harstad.


Pilegrim på sykkel

Gulli Henriette Nilsen syklet sin del av pilegrimsferden mellom Tromsø og Harstad. Foto: Erik Lingjærde


– Det var spennende å se om jeg ville klare å sykle en så lang etappe, forteller Nilsen, som også la merke til at fuglene fløy med henne på pilegrimsferden.

– Naturen er så utrolig vakker, man sykler gjennom grønne skoger, og det føltes nesten litt nasjonalromantisk.  

Nilsen ble med på prosjektet fordi hun vil være med på å gi et signal til høyere hold om at de ikke kan ignorere klimaspørsmålet.

– Jeg fikk være med på noe nytt og spennende. Det var en annerledes type reise. I tillegg er det artig å få lov til å være et av ansiktene som heier frem klimaavtalen. Når vi er såpass mange som deltar, må vi jo bli hørt.

Tema, Klima, klimaforhandlinger, Aksjon