Norges viktigste hykler?

Da Gunhild Stordalen publiserte EAT-Lancet-rapporten, vakte den enorme reaksjoner over hele verden. Stordalen har selv blitt kalt hykler på grunn av sin eksklusive livsstil. Hykler eller ei, hun er kanskje en av Norges viktigste stemmer i miljøsaken akkurat nå.

Tekst:

Susanne Fernløf Arntzen

Foto:

Jørgen Gomnæs

Stordalens engasjement gjennom EAT Lancet-rapporten gir verden informasjon som vi trolig ikke ville hatt dersom engasjementet hennes ikke var ekte.

Hvem: Gunhild Anker Stordalen er lege og miljøvernforkjemper. Hun er grunnlegger og president for EAT Foundation.

Hva: EAT Foundation ble etablert av Gunhild Stordalen og hennes ektemann Petter Stordalen i 2011, og er en stiftelse for bærekraftig utvikling. Organisasjonen fokuserer på en bærekraftig og sunn matindustri. De arrangerer Eat Stockholm Food Forum årlig.

Hvorfor: 17. januar 2019 publiserte EAT-Lancet-kommisjonen (et samarbeid mellom EAT Foundation og det britiske medisinske tidsskriftet Lancet) en rapport. Forskningen rapporten viste til, konkluderer med at dagens globale matproduksjon er en enorm faktor for miljøforurensning. Dette har mange reagert sterkt på.EAT-Lancet-rapporten ble publisert 17. januar 2019, og indikerer blant annet at vi alle må kutte drastisk ned på kjøttinntaket vårt, om vi ikke vil stå overfor en miljøkrise. Rapporten fokuserer på konsum og produksjon av mat i et globalt perspektiv, og peker på at et gjennomsnittlig kosthold i hovedsak bør bestå av kalorier hentet fra planteriket. Motivasjonen bak rapporten er EATs hovedområder; helse og miljø. Kommisjonen EAT-Lancet består av 37 forskere i feltene medisin, klima, kosthold, mat og bærekraft. Hovedforfatterne bak rapporten mener at det er nettopp mat som er det viktigste og mest effektive området som må endres for å sikre samfunnet god helse, og en bærekraftig livsstil.

Rapporten har mildt sagt vekket sterke reaksjoner, og et flertall av verdens befolkning reagerer med misnøye av å bli fortalt at vi alle er medskyldige i en nærliggende klimakatastrofe, selv om en skulle tro dette var gammelt nytt. Norske bønder er blant de som kritiserer Stordalen for å ikke ha forståelse for norsk landbruk, og flere journalister har rettet fokus på at hun selv lever et glamorøst liv som milliardær, noe det kan vitnes til gjennom Stordalens sosiale medier. Familien Stordalen bruker privatflyet sitt når de reiser på ferier og møter, et fly som ifølge avisa Daily Mail er verdt 221 millioner kroner. Christopher Snowdon, som arbeider i Institute of Economic Affairs, er blant dem som argumenterer mot Stordalens troverdighet. Snowdon har kalt Stordalen en hykler for å fortelle «vanlige folk» at kostholdet deres er skadelig for miljø og helse, mens hun selv reiser rundt med privatfly som setter et enormt klimaavtrykk. Dette argumentet fyres opp av den allerede etablerte forutinntattheten om at miljø- og klimasaken i stadig større grad er styrt av et klasseskille. Mange er under den oppfattelsen at rike og privilegerte mennesker kan «betale» for klimaavtrykket sitt, mens folk flest ikke har mulighet til dette. Et eksempel på noe som kan oppfattes som å «betale for miljøavtrykk», kan være det å bruke et vegansk kosthold som unnskyldning for å reise mer. Dette høres selvsagt merkelig ut i ethvert miljøbevisst hode, og man kan stille spørsmålstegn ved hvor mye «rett» man har til å gjøre skade på klimaet hvis man “henter seg inn” på andre områder. Gunhild Stordalen kan som milliardær sies å være en del av eliten i det norske samfunnet, men som hun selv forteller NTB;

– Det er ikke noe alternativ. Vi kan ikke med viten og vilje gå videre og feile på de globale målene, som FNs bærekraftsmål og målet om å holde seg under to graders global oppvarming. Samtidig er dette en enorm mulighet til å bedre helsen over hele verden, forklarer hun. 

Det hersker liten tvil om at Stordalen selv plasserer et relativt stort miljøavtrykk på kloden hver gang hun velger å fly privat istedenfor med rutefly. Men det er mulig Stordalens innflytelse, som medlem av den norske kulturelite, nettopp når ut til dem som kanskje ellers ikke hadde giddet å lytte til en mer tradisjonell miljøverner. For mange debatter i det norske samfunnet, og verdenssamfunnet for øvrig, beveger seg i dag mot å bli stadig mer polarisert. Det denne rapporten representerer er muligens det som trengs for å skape overbevisning i et slikt debattmiljø; harde fakta.

– Dette er helt avgjørende for vår framtid på planeten, og for å leve sunne liv. Det vil kreve en enorm omstilling, men rapporten viser at det er mulig. Det er kanskje vår største mulighet til å forbedre verdens helse, bidra til en bærekraftig utvikling og samle aktører rundt et felles mål som er politisk uavhengig, sa Stordalen da hun lanserte EAT-Lancet-rapporten.

Stordalens engasjement gjennom EAT Lancet-rapporten gir verden informasjon som vi trolig ikke ville hatt dersom engasjementet hennes ikke var ekte. Lan Marie Nguyen Berg, politiker for Miljøpartiet De Grønne, ble kalt hykler da hun foreslo bilfrie soner, mens hun selv tok taxi. Likevel ser det ut til at Berg blir oppfattet som mer troverdig enn Stordalen. Hvorfor er dette i så fall tilfellet? EAT og Gunhild Stordalen peker på at mange forskjellige personer, fra alle samfunnslag, må samarbeide for å nå målet om bærekraftig mat, og om verden skal klare å nå FNs klimamål.

– Dette er en meget grundig og god rapport som understreker at forbruket og produksjonen av kjøtt må reduseres drastisk hvis vi skal motvirke klimaendringer og samtidig brødfø en voksende befolkning, har kommunikasjonssjef i Greenpeace, Aud Heglig Nordbø, sagt til NTB.

Gunhild Stordalen og EAT-Lancet-rapportens harde fakta er basert på forskning. Selv om deler av hennes personlige livsstil er kritikkverdig, er det å reagere offensivt mot dette en distraksjon mot det virkelige problemet vi alle står overfor; klimakrisen. Og den er nær, så vi må bestemme oss for hva vi skal fokusere energien vår på. Om det skal være personlig konflikt, eller et felles mål om at alle kan bli bedre ved å gjøre en forskjell og et personlig offer.