Musikernes klimaansvar: å spre musikk, ikke CO2

Er det mulig å leve som «grønn musiker» i Norge i dag? Bassisten Eskild Myrvoll har tatt et standpunkt for miljøet, og reiser miljøvennlig til spillejobbene. Putsj har snakket med Myrvoll, og deltatt på debatten om temaet på Norges musikkhøgskole.

Tekst:

Susanne Fernløf Arntzen


– Hvor kommer forventningene om kule gigs fra? Hvorfor får du så mye anerkjennelse hvis du reiser mye og langt med fly som musiker? Sverker Rundquist, leder i Studentutvalget ved Norges musikkhøgskole, luftet disse spørsmålene til magasinet “Ballade” i forkant av debatten «Karriere og karbonavtrykk: globalisert musikkliv og klimakrise». Han påpekte at det er en norm i musikkbransjen som tilsier at å ta fly henger sammen med fete spilleoppdrag. Likevel ser det ut til at den nye generasjonen av musikere stiller seg kritiske til denne trenden. For oppmøtet var ikke lite da Studentutvalget ved Norges musikkhøgskole (NMH) arrangerte debatten 30. april i år.

Panelet - bestående av Rolf Engelsen fra Kulturrådet, professor ved NMH Are Sandbakken, trommeslager og student ved NMH Veslemøy Narvesen og Tone Østerdal fra Norske konsertarrangører - snakket om hvordan musikerlivet blir påvirket av verdens globalisering. CICERO konstatere i forkant av debatten at når musikere er på turné, er det i noen tilfeller bedre å fly kollektivt enn å kjøre bil alene. Likevel skårer flyreiser høyt i CO2-utslippsstatistikken på grunn av de enorme avstandene musikere krysser for å komme til spillejobber. I musiker-beskjeftigelsen øker stadig forventningene om å reise og turnére. Hvordan kan man være en vellykket musiker i dag og fortsatt leve relativt miljøvennlig?

 En musikere som reiser langt og mye blir sett på som vellykket

Øyvind Skjerven Larsen, fagansvarlig i Norsk Jazzforum og festivalsjef for Oslo Jazzfestival, åpner debatten med å snakke om hvilke krav og forventninger musikere står overfor i dag. Til dette fortalte Narvesen at hun som musiker er avhengig av å reise mye, og at det å gjøre en endring, krever at man tar et standpunkt.

Professor Sandbakken har selv lang erfaring fra bransjen, og forteller at det å være en aktiv musiker, det vil si en som reiser langt og mye til spillejobber, ofte blir sett på som å være vellykket. Han påpeker at eksponering er viktig i musikkbransjen, men at det ikke burde være nødvendig å reise så langt og raskt; at å ta toget for eksempel, gir større rom for stille ettertanke og sjelsro, enn hva en flyreise gjør. Likevel beskriver han seg selv som en romantiker og trekker frem dilemmaet ved at etablerte musikere kan si nei til en spillejobb i New York, mens ferske musikere kanskje ikke «har råd til» dette.

Så hvordan kan man tilrettelegge for å minimere forventningen om å «ta verden med storm»? Kanskje veien å gå, er å tilrettelegge selve transporten.


Økt bevissthet er en god start

Østerdal argumenterer likevel for at vi må passe oss for å ikke tenke at «klima er dyrt». Som en med lang erfaring med å arrangere konserter, sier hun at det handler om forhåndsarbeid og god planlegging.

– Tid er penger. Ta den ekstra tiden til å planlegge for å tilrettelegge for å reise klimavennlig, sier Østerdal.

Hun sier at det er viktig å heve bevisstheten i musikkbransjen, og at denne debatten er en god start, og at man deretter må implementere bevisstheten i musikkpraksisen. Narvesen er enig, og sier at musikere og band må begynne å ta valg og sette krav, slik at flere kan se at det er mulig å reise miljøbevisst. Hun sier at for å få gjennomslag for en mer miljøvennlig transport, er det viktig med god kommunikasjon mellom musikeren, arrangøren og bookingselskapet.


Det ser ut til at debattantene kommer til en enighet om at alle aktørene rundt et spilleoppdrag har ansvar for å tenke miljøbevisst. Likevel har kanskje musikerne som enkeltindivider makt til å sette standarden. Mot slutten av debatten, tar Narvesen opp et viktig spørsmål: er det viktigere å eksponere musikken enn å tenke klima? Hun forteller om opplevelsen av at folk generelt, og de som jobber innen kulturbransjen spesielt, nærmest unnskylder CO2-avtrykket man etterlater seg med deres kulturelle bidrag. Narvesen er ikke enig i dette selv, og etter å ha latt publikum tenke seg om litt, besvarer hun sitt eget spørsmål:

– Vi må slutte å unnskylde oss og gjøre noe nå, avslutter hun. 


Miljø-musiker: Eskild Myrvoll 

Eskild Myrvoll er en 22 år gammel musiker og student ved NMH. Putsj har vært i kontakt med Myrvoll, og snakket om musikkbransjen, miljø og det å ta et standpunkt. 

Veslemøy Narvesen fortalte under debatten at band-kollegaen Eskild Myrvoll hadde stor innflytelse på hennes miljøbevissthet da han bestemte seg for å ta tog til spillejobbene. Myrvoll forteller om den skambelagte følelsen av å reise med fly, og sier at det var enklere å følge magefølelsen og heller begynne å ta toget. 


Reiser du kun miljøvennlig? Hvordan oppsto denne bevisstheten rundt klimautslipp tilknyttet transport? 

– Jeg prøver i hvert fall alltid å reise så miljøvennlig som mulig og unngår å fly. Denne bevisstheten var en naturlig følge av å ha ungdomstiden min i organisasjoner som NU og Sosialistisk Ungdom og å bli vegetarianer ut i fra et miljøperspektiv, sier Myrvoll. 

Likevel påpeker han at han ikke er en miljøhelgen, og forteller at han skal på Europaturné i bil neste sommer. Rett og slett fordi det er den eneste løsningen som lar seg gjennomføre økonomisk og praktisk. For det er visst ikke bare en dans på roser å transportere alt som må med på en turné. 


Har du støtt på noen utfordringer ved å reise miljøvennlig? 

– Hele tiden! Kombinasjonen av at togreiser som regel er både dyrere og mer tidkrevende enn flyreisene kan gjøre det vanskelig å argumentere for det overfor arrangører og bandmedlemmer. Spesielt på dårlig betalte konserter hvor man dekker reiseutgifter selv, sier han.

Myrvoll nevner forventningen i dagens musikkmarked om å reise fort, og ofte langt, for å nå spillejobbene. Han uttrykker et ønske om at prisen på flyreiser skal rykkes opp på et nivå hvor de svarer til de medfølgende utslippene. 

– En av de store utfordringene for en mer bærekraftig musikertilværelse er jo at det i det globaliserte musikklivet stilles krav til musikere og arrangører som kan være uforenlige med bærekraft. Publikummere forventer å kunne se favorittartisten sin i sin hjemby, og mange festivaler opplever at de må stille med en toppet internasjonal lineup for å holde seg aktuelle. For at dette skal kunne endres må hele feltet jobbe i samme retning, og vi må bli flinkere til å sette fokus på de kortreiste kulturopplevelsene, forteller han. 


Myrvoll ser likevel han positivt på fremtidens turnéliv, og mener at det er mye å hente på bedre samarbeid mellom konsert- og festivalarrangører. Han har et ønske om at arrangørene skal konkurrere om et bærekraftig alternativ, slik at det fokuseres mer på miljø, også på et høyere nivå enn å bytte ut plastkopper med pappbegre. For det er mange aspekter ved kulturlivet; og transporten er tydelig den største utfordringen når det kommer til å tenke miljø. 

– Man også møter mye positiv respons fra kolleger og arrangører, og jeg tror det kommer til å skje mye på dette området de neste årene. Man ser også positive tegn til endring på andre områder, sier han og refererer til Kulturrådets nye prøveordning for å kompensere økonomisk for klimavennlige tiltak i kulturprosjekter. 

Tror du at musikere og andre som jobber i kunst- og kulturrettede yrker har et særskilt ansvar for å gjøre miljøbevisste valg, siden jobbene ofte innebærer mye transport? 

– Absolutt. Mange musikere har et uforholdsmessig stort karbonavtrykk på grunn av reisevirksomheten sin. Dessuten når musikere ut til mange mennesker gjennom sitt virke, og å bruke den privilegerte posisjonen til å statuere et eksempel for bærekraftig atferd tror jeg er noe av det viktigste man kan gjøre, sier han. 


Tror du det er en styrke å jobbe innenfor formidling? Og formidler dere fornuftige miljøtiltak gjennom musikken? 

– Jeg tror i hvert fall det er viktig å bruke plattformen sin til å være et godt eksempel. Vi har ikke noen utpreget miljøtematikk i låtene, og jeg tenker at selv om vi er i en klimakrise så er det viktig å fortsette å lage kunst som handler om andre ting. Som kunstner og musiker vil jeg heller bruke plattformen min til å fremme disse perspektivene utenfor kunsten. Men jeg tror det er utrolig viktig innad i miljøet at alle som ønsker å leve mer bærekraftig tar et tydelig valg, og at smitteeffekten av dette kan være veldig stor, forteller Myrvoll. 

Har du noen oppfordringer til andre musikere for at de skal føre en mer miljøvennlig livsstil knyttet til arbeidslivet? 

– Tør å ta et tydelig standpunkt, selv om det innebærer å ofre noe og husk at du er en del av nøkkelen, avslutter han.  


Tema, Flyreiser, Fly, musikk, Musiker, Co2