En eukalyptusplantasje med tømmer stablet i forgrunnen

Mer enn en tyggissmak

Ti ting du ikke visste om eukalyptus.

  1. Eukalyptusslekten består av rundt 500 ulike arter, hvor kun to eller tre av dem finnes naturlig utenfor Australia, der den utgjør en viktig del av kostholdet til koalabjørnen.
  2. Plantet i monokulturer finner vi eukalyptustrær blant annet i Brasil, Argentina, USA, Portugal, Italia, Spania, Malawi, Republikken Kongo og en rekke asiatiske land.
  3. I delstaten Bahia går eukalyptustømmeret først og fremst til cellulose og trekull. Cellulose danner råstoffet som brukes i produksjon av kunstige tekstiler og papir. Trekull går til brensel i utendørsgriller, og brukes i Brasil til fremstilling av jern. Treet brukes også i CO2-lagringsprosjekter.
  4. Norge har sterke historiske bånd til eukalyptusplantasjene i Brasil. Den norske prinsessegemal Erling Lorentzen startet i 1972 selskapet Aracruz Celulose i Brasil, som en stund var verdens største produsent av bleket cellulose. Lorentzen solgte seg ut av selskapet i 2008 og året etter byttet selskapet navn til Fibria.
  5. Statens Pensjonsfond Utland, ofte kaldt Oljefondet, har investert henholdsvis 141 millioner og 154 millioner kroner i celluloseselskapene Fibria og Suzano, og 4,4 milliarder kroner i selskapet Stora Enso, som eier cellulosegiganten Veracel. I tillegg har Oljefondet investert 135 millioner i trekullprodusenten Cia de Ferro Ligas da Bahia. Alle selskapene har eukalyptusplantasjer i Brasil.
  6. Eukalyptusen er et tre som kan leve og vokse på svært tørre områder fordi røttene suger til seg flere hundre liter vann daglig. Jord og elver tørkes ut, og gjør nærområdene ulevelige for planter og dyr. Derfor brukes treet til å begrense spredning av malaria: Det plantes for å drenere sumper der malariamyggen liker seg godt.
  7. Den atlantiske urskogen langs Brasils kyst er et av verdens viktigste økosystem, grunnet sin enorme biodiversitet. Før dekket skogen 36 prosent av Bahia, mens den i dag kun dekker sju prosent. Skogen er også hjemmet til en rekke ulike urfolkgrupper. Planting av eukalyptus er en av årsakene til den voldsomme avskogingen.
  8. Eukalyptusplantasjene har et stort konsum av sprøytemidler som forurenser jorda, vannet og lufta. Sprøytemidlene som brukes er sulufluramida og glysofat. Sistnevnte er patentert som Monsanto-produktet Round-up som er ulovlig i flere land.
  9. Framveksten av eukalyptusplantasjer er med på å minke areal til lokal, småskala matproduksjon. I kommunen Prado i Bahia er arealet brukt til bønnedyrking gått fra 444 hektar jord i 2005 til kun 90 hektar i 2008.
  10. Oljene i eukalyptusens blader er svært lettantennelige, og inngår i Australia i et naturlig brannbasert økosystem der treets frø spirer i asken. I områder rundt eukalyptusplantasjer kan derimot hyppige skogbranner være svært ødeleggende for lokalbefolkning og økosystem.
Eukalyptusstiklinger på en kjempeplantasje