Massedød i oppdrettsanlegg

Rekordmange laks døde i norske oppdrettsanlegg i fjor. Fiskeriministeren lover å ta tak i saken, men vil ikke sette et mål for laksedød eller vurdere å redusere produksjonen.

I 2017 døde53 millioner laks og ørret i norske oppdrettsanlegg. Et slikt tap – 13 prosent av hele produksjonen – tolereres ikkke i noen annen industri basert på dyrehold.

Det er bakgrunnen for at fiskeriminister Per Sandberg (FrP) forrige uke inviterte oppdrettsindustrien og forsknings- og forvaltningsorgan til et møte om hvordan man kan få ned laksedødeligheten i norske oppdrettsanlegg.

– Det er noe alle tjener på. Bunnlinja, omdømmet og fisken selv, sa Sandberg innledningsvis.

Bortsett fra dyrevelferden er det også snakk om en økonomisk nødvendighet: Sandberg påpekte det blir stadig viktigere for kundene på oppdrettsmarkedet å få garantier på at laksen har hatt det godt.

– Det er nesten slik at de spør etter hvordan hver enkelt fisk har hatt det, sier han.

Intensivdrift og lakselus

Under møtet presenterte Mattilsynet og Fiskeridirektoratet sine funn om årsaken til den store dødeligheten, og pekte på noen faktorer som gikk igjen: anleggstetthet, driftsinitensivitet og bruken av mekanisk avlusning.

Det siste har med lakselusen å gjøre. Ettersom lakselusen blir mer og mer resistent mot medikamenter, har mange oppdrettere sett seg nødt til å bruke såkalt mekanisk behandling: dette går i hovedsak ut på å fysisk fjerne lusen fra laksen, en behandling som kan være ganske hardhendt – det er blant annet snakk om børsting og spyling av laksen, i tillegg til bruk av leppefisk og varmt vann.  

Vil ikke sette mål eller bremse produksjonen

Dødeligheten er dog ikke like høy i alle anlegg. I merdene i Hordaland ligger dødeligheten på opp mot 23 prosent, men i Nordland holder den seg på seks prosent. Det er altså store forskjeller mellom anlegg, og mye av møtet ble brukt til diskusjoner om hva oppdrettere kan lære av hverandre og hvordan man utvikler best praksis for lakseoppdrett.

Men så langt vil ikke Sandberg sette noe konkret mål på hvor mye laksedødeligheten skal reduseres, men lover å jobbe mer med problematikken:

– Dette er førsteprioritet for meg og folka mine framover, sa han.

Men ett enkelt tiltak som vil redusere dødeligheten betydelig vil han ikke vurdere: på spørsmål om det kan være aktuelt å bremse produksjonen ved enkelte anlegg om dødeligheten blir for høy svarer han kontant:

– Nei, sier han. 

Aktuelt, Fisk, oppdrettsnæring, Mat