Putsj søker redaktør og nettsjef/designer

Ledige stillinger i Norges beste miljømagasin!

Spørsmål? Ta kontakt!

For spørsmål om stillingen:

Marte Rømoen (magasinredaktør) 971 50 079 marte@putsj.no

For spørsmål om prosessen:

Anna Birkeland Olerud (daglig leder): 991 12 932 dagligleder@nu.no

Ledig stilling som redaktør for Putsj (frist 3. juni)

Natur og Ungdoms miljømagasin, Putsj, søker en kreativ og strukturert magasinredaktør som vil være med på å utforme og utvikle magasinet videre. Stillingen er i 100%.

Putsj er et papirmagasin og et nettsted om miljø, kultur og aktivisme. Putsj er Norges eneste miljømagasin for ungdom, og lages av en magasinredaktør, grafisk designer og nettsjef, annonseselger og en frivillig redaksjon i fellesskap. Magasinredaktøren har hovedansvar for innhold både i papirmagasinet og på putsj.no.

Papirutgaven kommer ut fire ganger i året, med et opplag på omtrent 8 000. Nettmagasinet putsj.no oppdateres minst tre ganger i uka. Som redaktør har du redaksjonelt og administrativt ansvar for papirmagasinet og putsj.no. Du planlegger og utvikler innhold, og rekrutterer til, og følger opp, redaksjonen med frivillige skribenter, fotografer og illustratører i aldersgruppen 15-30 år. Du har også kontakt med trykkeri og annonseselger, og følger opp økonomien i Putsj. Det er en fleksibel, allsidig og utfordrende jobb med gode muligheter til å utvikle både Putsj og egne ferdigheter.

Vi søker deg som har:

 • Erfaring med journalistikk, tekstredigering og/eller utforming av magasiner
 • Struktur og evne til å lede magasinprosessen
 • Kreativ, og god på samarbeid og formidling
 • Erfaring fra arbeid i redaksjon, og gjerne fra oppfølging av en redaksjon

I tillegg til dette vil organisasjonserfaring, kjennskap til miljø- og klimarelaterte spørsmål og noen form for ledererfaring også være en fordel.

Vi kan tilby:

 • Ung og engasjerende arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • Godt arbeidsmiljø, høyt tempo og spennende utfordringer
 • Mulighet til å lage og utvikle Norges eneste miljømagasin for ungdom

Vi oppfordrer deg som er under 26 år til å søke på stillingen, men alle søknader blir vurdert. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Stillingen er i 100% og lønnes med 17 963 kroner brutto/mnd. For ordens skyld opplyser vi om at det kreves en begrenset politiattest fra alle ansatte i Natur og Ungdom, ettersom vi har ansvar for mindreårige personer.

I søknaden skriver du litt om deg selv, dine erfaringer og hvilke tanker du gjør deg om jobben. Legg ved CV, og gjerne arbeidsprøver eller annet tidligere arbeid du anser som relevante. Søknadsfristen er 3. juni. Ansettelse skjer av sentralstyret i midten av juni. Tiltredelse i månedsskiftet juli/august, og om mulig noen dager opplæring før dette. Tiltredelse avtales nærmere.

Søknad og CV sendes til dagligleder@nu.no.


Spørsmål? Ta kontakt!

For spørsmål om stillingen:

Line Lønning (grafisk designer), linel@nu.no eller 974 07 950

For spørsmål om prosessen:

Anna Birkeland Olerud (daglig leder): 991 12 932 dagligleder@nu.no

Ledig stilling som designer og nettsjef (frist 3. juni)

Er du kreativ, har visuell sans og vil jobbe med utforming av magasiner og annet materiell? Vil du jobbe med sosiale medier og nettmagasinet putsj.no? Natur og Ungdom og miljømagasinet Putsj har ledig stilling som grafisk designer og nettsjef i 100 %.

Putsj er et papirmagasin og et nettsted (Putsj.no) om miljø, kultur og aktivisme som utgis av Natur og Ungdom. Papirmagasinet har et opplag på ca 8000 og utgis fire ganger i året, mens nettmagasinet oppdateres flere ganger i uka. Putsj er Norges eneste miljømagasin for ungdom, og lages av en magasinredaktører, en grafisk designer og nettsjef, og en frivillig redaksjon i fellesskap.

Natur og Ungdom søker nå en grafisk designer og nettsjef med hovedansvar for visuell utforming og design av magasinet, publisering av saker på putsj.no og Putsj på sosiale medier. Stillingen gjør også annet designarbeid for NU. Stillingen er i 100%. Arbeidet for Putsj er omtrent 80 % av stillingen, mens omtrent 20 % er øvrige designoppdrag i organisasjonen.

Grafisk designer og nettsjef har ansvar for Putsj’ visuelle uttrykk på papir og nett, og design av papirmagasinet. Dette innebærer plassering av tekst, bilder og grafikk i magasinet og design av forside. Designarbeidet for øvrig i NU kan være plakater for arrangementer, informasjonsbrosjyrer eller design som publiseres på sosiale medier. Du må ha god kjennskap til Adobe Photoshop, Illustrator og InDesign, og erfaring med redaksjonell design og grafisk illustrasjon er et stort pluss.

Grafisk designer og nettsjef har også ansvar for opplasting og publisering på putsj.no, og å oppdatere og vedlikeholde nettsidens front- og temasider. Den ansatte har videre ansvar for Putsj på sosiale medier, med jevnlig posting og spredning av saker, samt utvikling av video, grafikk og bilder som skal brukes på nettsiden og i sosiale medier.

Når det nærmer seg deadline vil arbeidspresset være høyt og din oppgave er å ferdigstille magasinet for trykk. Du må kunne jobbe selvstendig, være nøyaktig og ha et godt øye for detaljer. Jobben kommer med stor kunstnerisk frihet, og du vil ha mulighet til å sette ditt preg på magasinet, og forme hvordan Putsj oppfattes på nett og sosiale medier.

Vi søker deg som:

 • Har god kjennskap til Photoshop, Illustrator og InDesign, og god visuell sans
 • Har teken på sosiale medier
 • Har et ønske om å utvikle og sette preg på Putsj og Natur og Ungdoms visuelle uttrykk
 • Har gode samarbeidsevner, tydelig kommunikasjon og takler tidvis høyt arbeidspress
 • Gjerne har erfaring fra lignende arbeid
 • Gjerne har et sterkt miljøengasjement

Vi kan tilby:

 • Ung og engasjerende arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • Muligheten til å påvirke og utvikle Norges største miljøvernorganisasjon for ungdom og vårt magasin Putsj
 • Fleksibilitet i arbeidshverdagen

Arbeidssted vil være på Natur og Ungdoms hovedkontor i Oslo. Vi oppfordrer deg som er under 26 år til å søke på stillingen, men alle søknader blir vurdert. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Stillingen er i 100 % og lønnes med 17 963 kroner brutto/mnd. For ordens skyld opplyser vi om at det kreves en begrenset politiattest fra alle ansatte i Natur og Ungdom, ettersom vi har ansvar for mindreårige personer.

I søknaden skriver du litt om deg selv, dine erfaringer og hvilke tanker du gjør deg om jobben. Legg ved CV og ett eller flere eksempler på arbeider du har gjort tidligere. Søknadsfristen er 3. juni, og ansettelse skjer av sentralstyret i Natur og Ungdom i midten av juni. Tiltredelse fortrinnsvis i månedsskiftet juli/august, med noe opplæring i siste del av juni. Dette avtales nærmere. OBS: den første tiden vil stillingen være i en lavere prosent (40%).

Søknaden sendes til: dagligleder@nu.noannao@nu.noMiljøplukk,