KJØTTFRI PROSESS: I løpet av 3 år skal Forsvaret innføre en kjøttfri dag i alle sine messer. Foto: Taral Jansen/Forsvaret

Kjøttfri mandag

Du trenger ikke bli vegetarianer for å kutte ned på kjøttforbruket ditt, du kan starte med en ukedag.

 alt=

Natalie Elnes Hansen (22 år) tjenestegjorde som hundefører ved Rygge Flystasjon Foto: Privat

Et av de viktigste tiltakene man kan gjøre for å redusere sitt klimafotavtrykk er å redusere kjøttforbruket. På globalt nivå forurenser kjøttindustrien mer enn all transport til sammen. Konseptet Meatfree Monday ble Lansert av Paul, Mary og Stella McCartney i 2009. Det er en kampanje som ønsker å sette søkelyset på de skadelige virkningene kjøttforbruk har på miljøet ved å oppfordre folk til å spise vegetarmat hver mandag. De vil også oppmuntre folk til å bremse klimaendringene, bevare naturens ressurser, og forbedre egen helse ved å ha minst én kjøttfri dag i uken.   

Kjøttfritt i Forsvaret

Når store institusjoner innfører tiltak for å redusere kjøttforbruket, ser man virkelig at det monner. Forsvaret annonserte i 2013 at de vil innføre kjøttfri mandag i alle sine messer, til stor jubel fra miljøbevegelsen. Én kjøttfri dag i uken betyr at Forsvaret sparer 150 tonn kjøtt i året. Kommunikasjonsrådgiver i Forsvarets logistikkorganisasjon, Simen Rudi forteller at prosjektet er i gang, men at noe ennå gjenstår. 

– Det ble påbegynt et prosjekt i 2013, hvor målet var å senke forbruket av kjøtt i Forsvaret. Dette ble da flagget, noe optimistisk, som Kjøttfri mandag, med målsetning om å innføre dette i løpet av en treårsperiode. Dette gjør Forsvaret både av hensyn til miljøet og soldatenes helse. De støtter seg på offentlige kostholdsråd, som sier vi bør spise mindre kjøtt av helsegrunner. 

– Konseptet er ennå ikke innført i alle messer i Forsvaret, og således er det for tidlig å trekke noen konklusjoner, forteller Rudi, som påpeker at man også har satt igang andre tiltak. 

– Mange messer har innført kjøttfrie alternativer og Forsvarets kokker har fått kurs og kompetanseheving på tilberedelse av gode og varierte vegetarretter, forklarer han.

Kjipt med kjøttfri taco

Natalie Elnes Hansen (22 år), som var i tjenestestilling som hundefører ved Rygge Flystasjon i 2013–2014 er blant dem som har testet Forsvarets vegetarmiddager. 

– Der jeg tjenestegjorde hadde vi kjøttfri fredag i stedet for mandag. Det var sjelden jeg spiste der når det var kjøttfri dag fordi jeg ofte dro hjem i helgene. De gangene jeg spiste vegetarmåltidene synes jeg det var helt greit. Hun mener de som spiste vegetarmat hver fredag gikk lei av konseptet og heller ville ha kjøtt i helgematen. 

– Jeg synes ikke kjøttfri taco var superkult. Dersom den utvalgte dagen hadde vært på mandager, som er den opprinnelige idéen, hadde det sikkert vært annerledes! sier Hansen.

Studentkantiner uten kjøtt

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) og Universitetet i Oslo tilbyr varme vegetartilbud i de fleste kantinene sine hver dag. Innimellom har de også veganske alternativer. I tillegg annonserte Universitetet i Tromsø at de innfører kjøttfri mandag i alle sine kantiner. Tilbudet kom på plass etter et initiativ fra studentene som ønsket varm vegetarmat som alternativ hos Norges Arktiske Studentsamskipnad (NAS). Per Christensen, direktør i SiO Mat og Drikke kan fortelle at de utvidet antallet kantiner med vegetarmandag i 2014. 

– Vi markedsfører det kjøttfrie alternativet litt ekstra på mandager. Dagen er altså ikke helt kjøttfri, men vi legger til rette for gode vegetartilbud, sier Christensen, som kan fortelle at de også jobber med bevisstgjøring om mat og bærekraft. 

– Vi har satt i gang konseptet «KUTT Gourmet» hvor vi gjør overskuddsmat, som ville ha blitt kastet, om til gourmetmåltider. Gjennom dette setter vi et fokus på matkasting som samfunnsproblem, og selv om det ikke i første omgang handler om å velge vekk kjøtt, er det ofte et resultat av leveransene. Både gjennom å tilrettelegge for mer vegetarisk mat i kantinene våre, og å bruke overskuddsmat som ellers ville blitt kastet, ønsker vi å bidra til bevissthet rundt fordelene ved å velge vekk kjøtt, og å være flinkere til å bruke mat som nærmer seg «best-før»-datoen, forteller Christensen.

Kjøttfritt i matsalen

Internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet, Brita Phuthi, kan bekrefte at det også er mange folkehøgskoler i Norge som er med på konseptet om en kjøttfri dag i uken. Folkehøgskolene har ikke kantine, men matsal, hvor det blant annet serveres en middagsrett hver dag. De har også fokus på økt bruk av vegetarmat. 

– Noen folkehøgskoler kaller konseptet «kjøttfri dag», og andre «vegetarmiddag», forteller Phuthi, og fortsetter: 

– Når man ønsker å påvirke folkes vaner, er det viktig å vise hva man får, og ikke hva man mister. Ikke fokuser på at man ikke får spise kjøtt, men at man får spise mer grønnsaker og samtidig bidrar til en mer bærekraftig utvikling. Mange av de 78 folkehøgskolene i Norge har et internasjonalt engasjement og jobber på ulike måter for en mer bærekraftig utvikling, både i undervisning og skoledrift. 

– Vi har også et prosjekt i samarbeid med Fremtiden i våre hender, som heter «Aksjonsforskning og bærekraft – folkehøgskolen for framtiden», hvor 41 folkehøgskoler deltar. Mange av disse skolene har også fokus på å redusere kasting av mat og kjøttforbruket, sier Phuthi. Hun forteller videre at med professor Tom Tiller som vitenskapelig leder, er målet at bærekraft skal bli en integrert del av undervisning og drift på folkehøgskolene, og at elevene får økt engasjement og opplever at de er en del av løsningen. 

– Eksempler på tema skolene har jobbet med er økologisk mat, matkasting og kjøttforbruk, avslutter Brita Phuthi.

KUTT Gourmet er en restaurant der alle rettene er laget av mat som skulle kastes. Foto: SiO

Aktuelt, Mat, vegetarisk, livsstil