Gi en stemme til festbremsen!

KOMMENTAR: Hva handler egentlig valget 2017 om? Er det skatteprosenter eller oljelisenser? Hva som er det viktigste er ikke alltid enkelt, men for meg er det klart: å sørge for at vi en gang for alle lar olja ligge. 

Tekst:

Beate Andersen

Valget er lett om vi lytter til klimameldingen og erfarne fagfolk.

Det er bare noen dager igjen før vi alle må ta et valg for hva vi vil stemme på. For min del er det enkelt: Kampen for klima og miljø avgjør hva jeg stemmer ved årets valg.

Det er mange saker jeg synes er viktige, men i år gjør jeg og resten av Norges befolkning et valg som får irreversible miljøkonsekvenser. Vi avgjør om vi vil ta vare på og beholde Norges viktigste og mest verdifulle fornybare ressurs: hav- og fiskenæringa.

Det vi har tatt som en selvfølge kan vi risikere å tape. Det er ingen skam å snu, så lenge vi snur i tide. Valget er lett om vi lytter til klimameldingen og erfarne fagfolk.

Første studieår valgte jeg praksisplass i Lofoten og bodde rett under Svolværgeita i to og en halv måned. Det var fantastisk og oppleve lyset og naturen i Lofoten fra vinter til vår og sommer på kort tid. Både folk og kultur var fargerike og ekte. Jeg dro på haiketur til Å og bodde i rorbu. Både Gimsøy, Henningsvær, Nusfjord og Reine gjorde inntrykk. Jeg glemmer aldri den reine spektakulære naturen badet i midnattssol. Jeg spiste den beste breiflabbmiddagen i mitt liv den våren.

Olja ligger trygt, den går ingen steder, men skader vi gyteområdet i LoVeSe finnes det ingen angreknapp. 

Siden har jeg bodd i Stavanger. Jeg har jobbet innen ergoterapi, både i kommunen og på sykehjem.

I Stavanger var det mange ledige stillinger, litt bedre betalt enn andre steder, så hvorfor ikke. Så jeg kom dit kanskje takket være olja, for det var jo stor vekst der. Å se alt det positive olja har ført med seg, har gitt meg respekt for næringa og de som arbeider i den.

Å være oljekritisk i oljebyen reiser mange dilemmaer. Kan jeg stå sammen med  byen min og kloden? Jeg ønsker ikke at de som arbeider i næringen skal miste jobbene sine. Samtidig bør vi slutte med olje.

En positiv effekt etter nedskjæringene er at mange dyktige og ressurssterke mennesker kommer inn i andre arbeidsområder. Så om en dør har lukket seg har det åpnet dører til nye muligheter som flere har funnet positive, til tross for at de har måttet gå ned i lønn. Jeg har hørt om de som har fått jobb som lærere og opplever at de kan bidra med en viktig jobb til barn og unge. Samtidig oppdager de selv nye verdier som mer fritid, kortere arbeidsdager og får brukt andre sider av seg selv. De finner ut at de kan ha et godt og rikt liv når de justerer ned kravene til økonomisk inntekt og forbruk.

Olja ligger trygt, den går ingen steder, men skader vi gyteområdet i LoVeSe finnes det ingen angreknapp. Jeg har tro på ny næringsutvikling og bærekraftige arbeidsplasser innen havbruk og fornybar energi. Ved å sette nye rammer skapes kreativitet og nytenkning.

Hvorfor velger jeg å heve stemmen min akkurat nå?

Selv om det er valg annethvert år er dette valget spesielt. Det er et verdivalg.

Jeg tror dette er siste sjanse. Om ikke velgerne er tydelige nå, kommer de til å bore i Lofoten, Vesterålen og Senja. Dersom de først får konsekvensutrede, skal det mye til før de lar olja ligge.

Det nytter ikke å klage på politikerne. Vi får de politikerne vi velger.

De folkevalgte er valgt av deg og meg.

Å la være å stemme svekker din hjertesak og kan i verste fall styrke de du er uenige med.

Vi kan alle påvirke.

Det er viktig å tørre å være "festbrems" når det er nødvendig, selv om det er vanskelig å slutte med det vi er avhengige av. Mange var skeptiske til røykeloven da den kom. Men den tvang oss til å tenke nytt, og nå er de fleste takknemlige for hva røykeloven har bidratt til og ønsker seg ikke tilbake til det som var før.

Nå trenger vi igjen politikere som har mot til å ta upopulære valg i de godes tjeneste.

Dagfinn Høybråten takkes daglig for røykeloven. Vi trenger en livsstilsendring for landet og for klimaet. Det kreves handling nå. Norge har muligheten til å gå foran.

Jeg tror håpet ligger i at de unge tør å engasjere seg. Før du selv er fanga økonomisk, ser du bedre hva som er viktig.  Du har kjærlighet og mot til å tenke på hele planeten og ikke bare på din egen familie. For meg har naturen alltid vært viktig, og det vil jeg prioritere når jeg går til stemmeurna. Jeg elsker fortsatt å bade i havet.  Det kan godt være kaldt, men vannet må være reint. Både fisk og mennesker har det best i friskt hav.

Alle kan gjøre en forskjell. Ingen av oss perfekte – politikere, partier og partiprogram er intet unntak.  Men å la være å stemme svekker din hjertesak og kan i verste fall styrke de du er uenige med.

Derfor: Gi din stemme for det som er viktig for deg!

Meninger, Olje, Valg