Utsikt over Repparfjord i solnedgang

Hvorfor bryr Noereh seg om Repparfjorden, spør innleggsforfatteren. Foto: Helene Lind Jensen/Natur og Ungdom

«Repparfjorden er en samesak»

MENING: Det er hevet over enhver tvil at Repparfjorden er et samisk område.

Skrevet av

Isalill Kolpus

Leder av Noereh

Det samiske folk har blitt fratatt så mye, men nå er det faen meg nok.

#NærbildeSápmi
  • 6. februar er samefolkets dag.
  • Denne uka er det 100 år siden det første samiske landsmøtet i Trondheim. Det var første gang samer fra ulike deler av Sápmi var samlet for en felles sak.
  • Putsj markerer jubileet med en artikkelserie om samers kamp for et levelig miljø og egne rettigheter.

Jeg har flere ganger blitt spurt hvorfor Noereh, en samisk ungdomsorganisasjon, uttaler seg om Repparfjorden. Er ikke det bare en miljøsak? Og når jeg får det spørsmålet er mitt første svar: Hva mener du med «bare» en miljøsak? Er ikke miljøet noe av det aller viktigste vi alle sammen kan kjempe for, uavhengig av hvilken organisasjon vi er tilknyttet? (Jeg vet, jeg preker til koret her, men det er jo fint å lese ting man er hjertens enig i.) Og når støvet har lagt seg etter min stormende tordentale om miljøkampens sentrale rolle i vår felles historie, så omformuleres spørsmålet til: Men hvorfor bryr Noereh seg om Repparfjorden?

Da ser jeg sorgtungt i bakken, for dramatisk effekt, og legger armen rundt skuldrene til min undrende venn. Jo, nå skal du høre…

En vakker og veldig Disney-verdig forklaring er at det samiske folket gjennom uminnelige tider har levd tett på naturen. Det er vi selvfølgelig ikke alene om i Norge, de fleste som bor her til lands bor tett på naturen, enten vi vil det eller ikke. Men den samiske kulturen har mange av sine røtter i vårt forhold til naturen. Mange samer vokser opp med formaninger om å respektere naturen og det den gir oss. I primærnæringene, reindrift og fiske, er man smertelig klar over hva som kan skje dersom man glemmer gammel lærdom fra forfedrene (som har vært i Sápmi i milliarder av år, for ikke å si trilliarder).

Ethvert inngrep i samisk område, er potensielt et inngrep i vår kultur.

Forklaring nummer to hører ikke hjemme i naturen, den hører hjemme i historien. Unge samer som i dag kjemper for å bevare naturområder i Sápmi, fortsetter rett og slett bare en kamp som generasjonene før oss har kjempet lenge: Retten til å leve med vår egen kultur, i et landskap som er like levende som oss selv. Ethvert inngrep i samisk område, er potensielt et inngrep i vår kultur.

Et naust ved Repparfjord

Å starte gruve i dette området, og på toppen av det hele dumpe avfall i fjorden er intet annet enn et slag i trynet på den samiske kulturen, skriver Kolpus. Foto: Helene Lind Jensen

Dette må forstås gjennom historiske briller. Det samiske folket har blitt offer for statenes regelrett elendige avgjørelser de siste to hundre årene (for ikke å si de siste to trilliarder årene). Vi har blitt fratatt så utrolig mye, det begynner å bli latterlig. Språket, identiteten, respekten, selvrespekten, i enkelte områder livsgrunnlaget, selvbestemmelsen, religionen, joiken. Ja, listen er sikkert lengre. Og når det er dette som er folkets felles historie, så er det ikke så at vi sier stopp når noen vil ha Repparfjorden. 

Det er hevet over enhver tvil at dette er et samisk område.

Repparfjorden ligger midt i Sápmi. Det er hevet over enhver tvil at dette er et samisk område. Det er det. Og det har det vært lenge. (Kan jeg ta trilliard-vitsen på nytt? Nei? Ok.) Å starte gruve i dette området, og på toppen av det hele dumpe avfall i fjorden er intet annet enn et slag i trynet på den samiske kulturen. Et slikt inngrep vil bety slutten for enkelte reindriftsutøvere i fylket, det vil ta livet av fjorden hvor det drives fiske, og det vil være nok en elendig avgjørelse gjort av en stat med et levende urfolk. (La meg bare kjapt minne om at Trump driver med akkurat samme greia for tiden. La det synke inn, meningsmotstandere.)

LES OGSÅ: «Sjøsamer er ikke reindriftssamer»

Det samiske folket har de siste to hundre årene levd et liv i kamp, og vi har vært ute en vinternatt før. Noen ganger er det ensomt. Andre ganger er det inspirerende. Og akkurat nå er det ganske kult å ha Natur og Ungdom med på laget. 

Det samiske folk har blitt fratatt så mye, men nå er det faen meg nok. Mii leat ain das. Vi er enda her.

Tema, Natur, Repparfjord, urfolk