Fakling

Fakling, å brenne av overflødig gass, er forbudt i Nigeria. Likevel gjør flere oljeselskaper det. Foto: Maria Birkeland Olerud

Er det her pensjonspenga mine investeres?

Pengene vi investerer i oljevirksomhet i Nigerdeltaet er en flekk på den norske samvittigheten, skriver Oslo NU-leder Gina Gylver.

Skrevet av

Gina Gylver

Leder av Oslo Natur og Ungdom

Norge har store aksjer i Shell. Er det muligens i konflikt med våre norske verdier?

Tema: Nigerias olje 
  • I en artikkelserie ser Putsj nærmere på konsekvensene av oljeutvinningen i Nigerdeltaet, Nigeria.  
  • Natur og Ungdom og moderorganisasjonen Naturvernforbundet er tildelt Operasjon Dagsverk-prosjektet i år. Elever fra hele landet jobber inn 23-29 millioner kroner til miljøutdanning av ungdom i Nigerdeltaet.  
  • Putsj setter søkelyset på hvordan det norske folk gjennom Oljefondet investerer 90 milliarder kroner i oljeselskap med datterselskap som utvinner olje i deltaet. Prosjektet er støttet av Fritt Ord og Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner.

Vi deler ut fredsprisen, vi går foran i klimaforhandlingene og vi bevarer regnskog. Vi er jevnt over et land med god samvittighet og høy moral. Det er derimot en flekk på den norske samvittigheten, og det er en oljeflekk. Vår egen oljeproduksjon er vi godt kjent med, men den er bare en del av problemet. En annen side, som det ikke snakkes like mye om, er oljeprosjektene vi investerer i gjennom Oljefondet. I Nigeria ligger noen av verdens mest forurensede områder. Fisken er død, vannet er giftig, jorda er full av kjemikalier og alt er dekket av olje. Dette er regioner der størsteparten av lokalbefolkningen lever av jordbruk og fiske. Livsvilkårene deres er ødelagt, etter et halvt århundre med vestlig oljebonanza i Nigeria. Miljøaktivister har blitt hengt, liv lagt i ruiner og store pengesummer er hentet ut av landet. Hvor kommer vi inn?

LES OGSÅ: Slik er det å vokse opp i Nigerdeltaet

At vi produserer noe av verdens «grønneste olje» er man glade i å snakke om. At viderimot investerer over 90 milliarder kroner i selskaper som driver oljevirksomhet i Nigeria, det skryter man ikke like mye av. Fondets fjerde største investering er i Royal Dutch Shell, som for øyeblikket saksøkes av nigerianske aktivister. De har betalt en høy pris for den oljeproduksjonen Shell har tjent godt på, og nå krever de kompensasjon for skadene. Norge har store aksjer i Shell. Er det så lurt? Er det muligens i konflikt med våre norske verdier?

Verdens største statlige fond bør klare å investere i mer etiske prosjekter

Når vi blir gamle har vi et velferdssamfunn som tar vare på oss. Vi vil få den økonomiske støtten vi trenger, takket være Oljefondet. Men hvor kommer pengene fra, og hvor har de vært før de blir mat på bordet eller ny rullator? Noe av det har blitt hentet ut fra områder som Nigerdeltaet. Pengene kommer fra overkjørte menneskerettigheter, forurensing og oljesøl. Hva slags inntektskilde er det? Verdens største statlige fond bør klare å investere i mer etiske prosjekter. Shell bedrer seg kanskje sakte. Utslippene blir mindre, men spørsmålet om historiske utslipp må ikke glemmes. Hva med all olja som dekker vann, jorder og elvebredder? Alle menneskene som har mistet jobb, fremtid eller livet? Det er på tide at oppryddingen starter, at noen tar ansvar. Norges delaktighet gjennom milliardinvesteringer må diskuteres, og vi bør trekke oss ut av pågående og fremtidig oljevirksomhet i disse områdene.

SE BILDENE: Sånn er oljesølet ut

I år går pengene som jobbes inn under Operasjon Dagsverk til Natur og Ungdom og Naturvernforbundets prosjekt i Nigeria. Målet er å gi utdanning til ungdom som har fått fremtiden ødelagt av oljeforurensingen. Elever over hele landet skal altså jobbe inn penger, som skal gå til utdanning i de samme områdene der Norge bidrar til å skape problemet. Hvilken side ønsker vi å stå på? Svaret burde ikke være så vanskelig. På Oljefondets egne nettside står det at det er tre fokusområder som legger føringer for deres arbeid: barns rettigheter, klima og vannforvaltning. Dette henger ikke på greip med det som foregår i Nigeria. Elevrepresentanter fra hele Norge har allerede tatt et klart standpunkt da de stemte over årets Operasjon Dagsverk-prosjekt, og Oljefondet stiller seg tydeligvis bak prinsippene på papiret. Nå bør ordene reflekteres i handling, og de voksne må klare å ta samme valg som norske ungdommer allerede har tatt. 

Tema, Olje, Oljefondet, internasjonalt