Et bilde av forsiden til Stortinget

Du bestemmer hvem som får plass på Stortinget til høsten. Foto: Wikimedia Commons

Dette mener partiene om oljeboring

GUIDE: Vil du sikre en oljefri framtid gjennom høstens stortingsvalg? Slik stemmer du.

Stortingsvalget 2017 skal avholdes mandag 11. september.  Stemmerett gis til alle norske statsborgere som kommer til å fylle 18 år eller mer i valgåret.

I 2017 står et nytt stortingsvalget for tur, og oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja kommer igjen til å bli et aktuelt tema. De politiske partiene kommer til å bruke store, fine ord, men det kan være vanskelig å vite akkurat hva de forskjellige partiene mener. Noen partier er veldig klare i sin tale, mens andre er mer vage. Det kan være vanskelig å se hvilke partier som tar hensyn til miljøet, spesielt hvis man er førstegangsvelger. I denne oversikten presenteres partienes egentlige program.

Les mer om: Kampen for et oljefritt LoVeSe

Fremskrittspartiet 

Frp skriver i sitt partiprogram at de legger vekt på å sikre tilgangen og videreutvikle oljevirksomheten i nord. Dette er fordi de mener det vil gi et løft til næringslivet i den nordlige delen av landet. Frp er klar i sin tale: de ønsker å åpne for konsekvensutredning av havområdene utenfor Vesterålen, Lofoten og Senja med hensikt å åpne de for oljeutvinning.

Høyre

Høyre ønsker fortsatt å pumpe opp olje, og vil oppgradere eksisterende felt i tillegg til å bygge ut nye felt. Med strenge krav til miljø og klima, vil Høyre åpne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for konsekvensutredning, med hensikten å åpne for oljeboring.

Fiskere om oljeboring: - Hold dere unna Lofoten!

Arbeiderpartiet

Ap ønsker å fortsette med oljeutvinning i både nye og gamle områder. I partiprogrammet er de veldig opptatt av at oljeutvinningen skal følge strenge miljøkrav og baseres på den beste kunnskapen, erfaringen og teknologien.  Arbeiderpartiet ønsker også å åpne for konsekvensutredning i Lofoten, men har også sagt at de ønsker å verne noen av delene. I motsetning til Frp, legger Arbeiderpartiet vekt på at konsekvensutredning ikke nødvendigvis betyr at de vil åpne for oljeboring. Arbeiderpartiet blir med det kanskje det partiet som det er mest vanskelig å vite nøyaktig hva vil, da de ofte kan fremstå som uklare i hva bakgrunnen for konsekvensutredningen egentlig er.

Mening: - Arbeiderpartiet snikåpner Lofoten

Venstre 

Venstre har etter hvert fått en klar stemme når det kommer til vern av sårbare områder for oljevirksomhet.  I deres partiprogram skriver de at de permanent vil verne sårbare områder. I det inkluderer de Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Jan Mayen, Skagerak, Mørefeltene og kystnære områder av Finnmark og iskanten.

Senterpartiet 

Sp ønsker ikke å åpne for oljevirksomhet i områder som er verdifulle for fiskerinæringen, i tillegg til områder som er nærme land eller har for stor risiko for ulykker, spesielt med tanke på fiskenæringen. Senterpartiet vil altså ikke ha oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Segla i Senja

Utsikt fra Segla og Hesten utover Øyfjorden i Senja. Foto: Ximonix (Simo Räsänen)
Kristelig Folkeparti 

KrF ønsker å verne spesielt sårbare naturområder hvor miljø- og/eller fiskerihensyn gjør oljeutvinning uforsvarlig. KrF vil derfor opprette petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerak. Oljevirksomhet i sin helhet skal reduseres over sikt, og KrF vil bruke oljeteknologien på å utvikle fornybar energi.

Miljøpartiet det Grønne

MdG er, som navnet tilsier, et parti som spesielt jobber for klima og miljø. De sier klart fra i sitt partiprogram at de ønsker permanent vern mot oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja, i tillegg til andre sårbare områder.

Sosialistisk Venstreparti

SV ønsker å sikre et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. De ønsker å ta vare på de evig fornybare arbeidsplassene og mener Norge har et kjempepotensial på grønne arbeidsplasser som kan ta over for arbeidsplasser innenfor olje.

Rødt

Rødt ønsker en kontrollert nedtrapping av olje- og gassindustrien samtidig med en oppbygging av framtidsrettede arbeidsplasser. Partiet ønsker altså ikke mer utbygging i oljesektoren, og å holde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt. 

Tema, oljeboring, Politikk, Partikarusell