- Det som må gjøres er kjent. Det må bare gjøres mye tidligere

I natt ble en ny rapport fra FNs klimapanel publisert. Den konkluderer med at en 2 graders global oppvarming vil gi betydelig konsekvenser for økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden, sammenlignet med en økning på 1,5 grader. 

Tekst:

Marit Worpvik

De nærmeste årene vil være avgjørendre for om verden lykkes, Ellen Hambro.

Miljødirektoratet inviterte i dag pressen til en presentasjon av den nye klimarapporten, hvor blant annet statsråd Ola Elvestuen fra Venstre møtte opp for å dele sine tanker. Han mener oppfølging av Paris-avtalen er avgjørende, og at de to neste årene vil være spesielt viktige. 

- Vi må mobilisere. Kjernen i Paris-avtalen er mobilisering, sånn at folk tror det er mulig. Landene må gjøre dette i fellesskap, mener han.

Elvestuen mener vi må være med å skape endringer som går utover våre egne grenser. 

- Jeg tror det er fryktelig viktig å få frem at at denne er veldig dramatisk, men det eneste vi kan gjøre nå er å heve ambisjonsnivået. Det som må gjøres er kjent, det må bare gjøres mye tidligere, sier han. 

Statsråd Ola Elvestuen.


Omfattende rapport

91 forfattere fra 40 ulike land står bak den tverrfaglige rapporten som FNs klimapanel publiserte i dag. I tre år har disse menneskene utarbeidet en rapport som blant annet fokuserer på hvor vi er nå, hva vi kan vinne på å ikke øke den globale oppvarmingen med mer enn 1,5 grader og hvilke konsekvenser 2 grader vil få for kloden. For å unngå en økning på 2 grader, så må utslippene ned med om lag 45 prosent innen 2030. Det vil si at vi nesten må halvere utslippene våre de neste 12 årene. Med dagens tempo, så passerer vi 1,5 grader i 2040. 

Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, sier denne rapporten forteller hva som skal til for å nå målene i Parisavtalen. 
- Den forteller også om konsekvensene for mennesker og økosystemer dersom vi ikke når målet om å begrense temperaturendringen til 1,5 grader. De nærmeste årene vil være avgjørende for om verden lykkes, sier hun. 

Negative utslipp

I de fleste scenariene som er presentert i rapporten, så må vi fjerne CO2 fra 
atmosfæren for å nå målet på 1,5 grader. Dette kan blant annet gjøres skogplanting og bruk av bioenergi med karbonfangst og lagring. Hvor mye som må fjernes, er avhengig av hvor mye og hvor raskt vi klarer å kutte utslippene. 

Rapporten konkluderer med at gevinstene ved å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, sammenlignet med 2 grader, er betydelige:
- Det vil bety mindre ekstremvær der folk bor
- 10 cm lavere havstigning i 2100 - Det vil bety at 10 millioner færre mennesker er utsatt for konsekvensene av havnivåstigning.
- En betydelig mindre risiko i tap og utryddelse av arter på land
- Mindre reduksjon i hvete-, mais og risavlinger. 
- Opptil 50% færre mennesker vil oppleve vannmangel. 
- Flere hundre millioner færre mennesker utsatt for fattigdom og risiko fra klimaendringer.
- Mindre fare for at kritiske vippepunkter i havet passeres. Et eksempel på dette er at trolig 70-90 av verdens korallrev vil bli ødelagt
ved en økning på 1,5 grader. Med en økning på 2 grader, så vil over 99% bli borte. 

Aktuelt, FN, Klima, Klimarapport, Fremtiden