Demonstranter demonstrerer for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

I 2013 feiret miljøbevegelsen at LoVeSe ble vernet for inneværende stortingsperiode. Nå starter kampen mot oljeboring på ny. Foto: Cf Salicath

Det bygger opp til kamp

Flere partier har i vår diskutert oljeboring på sine landsmøter. Valget i 2017 kan bli avgjørende for om Lofoten, Vesterålen og Senja får varig vern.

I sin tale til Venstres landsmøte, tok partileder Trine Skei Grande til orde for en kunnskapsbasert miljø- og klimapolitikk, og fyrte av et skudd mot FrP og finansminister Siv Jensen.

– Det er ingen i regjeringen som bruker ekspertrapporter, faglige utredninger og råd fra fagmiljøer mer aktivt og med større pondus enn Siv Jensen. Ingen. Likevel velger hun å ikke tro på akkurat dette.

Men Skei Grande ga seg ikke der. Arbeiderpartiet fikk også gjennomgå av Venstre-lederen.

– Enda verre er det at vi har partier i Norge som aksepterer all denne kunnskapen, men som likevel mener at vi ikke skal gjøre noe. Vi skal kjøre på, vi skal ta klimapolitiske harryturer til utlandet og kjøpe oss fri. Det er Arbeiderpartiets modell.

En knapp uke senere kom svaret fra Fremskrittspartiet, da Siv Jensen manet sitt landsmøte til å ikke snakke oljenæringa ned.

– Vi skal ikke falle for miljøelitens dommedagsprofetier, sa Jensen.

Skarpe fronter mellom Fremskrittspartiet og Venstre i klimaspørsmål er intet nytt. Men det kan fort bli Arbeidspartiets landsmøte om et år som avgjør en av de største klimasakene i nyere tid.

Kampen for et oljefritt LoVeSe

I lang tid har havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vært omdiskutert i norsk politikk. Oljenæringa ønsker å åpne området for utvinning av olje og gass, mens miljøorganisasjonene lenge har kjempet imot.

I 2009 ble organisasjonen Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja stiftet, og har jobbet kontinuerlig for å sikre området fra oljeutvinning. Etter stortingsvalget i 2013, fikk KrF og Venstre fredet områdene for denne stortingsperioden i samarbeidsavtalen med regjeringen. Men selv om kampen sist ble vunnet for 3 år siden, er den nå i gang igjen.

Leder i folkeaksjonen, Bente Kristine Lorentzen, er tydelig på hva planen er.

– Vi er klare til å sørge for at områdene holdes oljefrie også etter stortingsvalget i 2017. Kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja handler ikke bare om å ta vare på Norges viktigste gyteområde for fisk, det handler også om at vi må begrense norske klimagassutslipp. Her har oljeindustrien et stort ansvar og det er det flere og flere politikere som innser.

Arbeiderpartiet kan være nøkkelen

Venstre, Kristelig folkeparti, Sosialistisk venstreparti og Miljøpartiet de grønne, er alle imot å konsekvensutrede oljevirksomhet i området, mens Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet har vært for. Nå håper miljøorganisasjonene å snu Arbeiderpartiet i forkant av deres landsmøte neste år.

Kampen er allerede i gang i mange fylker, da fylkenes vedtak på deres årsmøter legger føringer for selve landsmøtet. I april var Østfold Arbeiderparti et av de første fylkeslagene i partiet til å snu i saken.

Det er ikke bare fra utsiden Arbeiderpartiet påvirkes. For deres ungdomsparti AUF, er oljefritt LoVeSe høyt oppe på agendaen når landsmøteplanene skal legges.

– På Arbeiderpartiets landsmøte i 2017 kommer det avgjørende slaget om LoVeSe. Dette har vært snakket om i over 25 år, og nå er det viktig for at vi kan sette et endelig punktum for saken, sier AUF-leder Mani Hussaini. Ved flere anledninger har AUF forsøkt å få moderpariet til å snu, uten å lykkes.

– Neste år har vi en ambisjon om at flertallet på landsmøtet skal stemme nei. Det er viktig for AUF at Arbeiderpartiet ikke er partiet som åpner LoVeSe. Vi har forpliktet oss til betydelige utslippskutt i Parisavtalen, da kan ikke Arbeiderpartiet legge opp til at man skal konsekvensutrede sårbare områder, og åpne døren for prosjekter som vil øke norske utslippskutt, sier Hussaini.

Per Rune Henriksen sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet, og er ikke overrasket over at AUF ønsker at moderpartiet skal snu.

– Programprosessen er nå i gang, og den skal få gå fram mot landsmøtet. Vi har i dag den politikken vi har, og hvorvidt den endres avhenger av prosessen. Jeg ønsker ikke gjette på hva utfallet av landsmøtet vil bli.

Aktuelt, Natur, Aktivisme, Olje og gass