Flåte laget av balsatre flyter på Stillehavet.

Fra Kon-Tiki-ekspedisjonen i 1947. Arkivfoto: Nasjonalbiblioteket

Thor med båtene

Thor Heyerdahl brukte hele livet for å bevise sine kontroversielle teorier om kulturkontakt, ved å gjøre spektakulære havreiser.

 alt=

Thor Heyerdahl ble verdenskjent for sine spektakulære reiser over verdenshavene, og da spesielt reisen med Kon-Tiki over Stillehavet. Dette var Heyerdahls første store båtreise. Bakgrunnen for reisen var at han ville bevise at det var mulig å seile fra Sør-Amerika til Polynesia og at disse områdene ble befolket av andre mennesker enn det forskere til da hadde trodd. Forskerne var skeptiske, så Heyerdahl ville overbevise gjennom handling. Med fire andre menn Thor Heyerdahl brukte hele livet for å bevise sine kontroversielle teorier om kulturkontakt, ved å gjøre spektakulære havreiser.

Eventyrer

Etter 8000 kilometer og 101 dager kom de frem. Under reisen skrev Heyerdahl bok. Boken ble svært populær mens en film fra reisen vant en Oscarstatuett for beste dokumentarfilm. I årene etter gjorde han flere andre reiser, og i likhet med Kon-Tikireisen, var det for å overbevise forskerne om at teoriene hans stemte. På tross av reisen, ble ikke det vitenskapelige miljøet overbevist. 

Han bestemte seg derfor for å dra til Galápagosøyene med to arkeologer for å finne flere bevis. Det hadde ikke blitt gjort arkeologiske utgravninger tidligere. Arkeologene gjorde funn av gamle gjenstander som kunne styrke Heyerdahls teorier. Tre år senere arrangerte han en ekspedisjon til Påskeøyene, her ble det også gjort flere nye funn.

Ra

Heyerdahl lot seg ikke stoppe av kritikk fra vitenskapsmiljøet. Han hadde fortsatt stor tro på at mennesker tidlig hadde vært i kontakt med hverandre ved å seile over havene. I 1970 gjennomførte han og seks andre en vellykket ferd fra Marokko til Amerika. Denne gangen i en seilbåt lagd av siv, slik de gjorde i det gamle Egypt. Året før mislyktes han på veien, med Ra I. Denne gangen lyktes han, med Ra II. 

Internasjonalt mannskap

Den siste havsferden for Heyerdahl var med Tigris. Denne gangen ville han bevise at det hadde vært kontakt mellom kulturene i Mesopotamia, Indusdalen og Egypt over havet. Til Tigris hjalp lokalbefolkningen med å surre sivbunter sammen. Flåten ble bygd i Irak med lokale materialer. Flåten hadde et internasjonalt mannskap på elleve personer, og seilte også under FN -flagget. Det var mye krig i området reisen gikk, og da flåten kom frem tente mannskapet fyr på flåten i protest mot krigen som foregikk.

Engasjement livet ut

I sitt siste leveår, var Heyerdahl sterkt engasjert i miljøarbeid og forurensing av havene, han skrev blant annet bøkene Grønn var jorden på den syvende dag og Befolkningsbomben: overbefolkning, krig og fred. Den dag i dag er Thor Heyerdahl forsatt verdenskjent for sitt arbeid og reiser. Med dagens teknologiske muligheter, er det vist at Heyerdahls teorier om kulturoverføringer mest sannsynlig ikke stemmer. 

Mens hans brennende engasjement og evne til å gjennomføre prosjekter har likevel gjort at han fortsatt blir sett på som en stor eventyrer. I tillegg er han en sentral person innenfor teorier om tidligere kontakt mellom kulturer. Arbeidet hans ble også oppført på UNESCOs liste over verdensminner, som inneholder 238 samlinger fra hele verden.

Tema, Aktivisme, Sjø, samferdsel