COP for dummies!

Hørt om COP på nyhetene i det siste, men
usikker på hva det er? Denne saken er for deg!

Tekst:

Marit Worpvik

Klimakonvensjonen er en internasjonal traktat som ble opprettet med mål om å begrense de globale utslippene av klimagasser

Putsj er på plass på COP24 i Katowice i Polen - den 24. klimakonferansen, hvor 197 ulike land skal samles for å diskutere hvordan Paris-avtalen skal følges opp. Disse 197 landene er de som i dag støtter klimakonvensjonen som ble opprettet i Rio i 1992.

Klimakonvensjonen er en internasjonal traktat som ble opprettet med mål om å begrense de globale utslippene av klimagasser. Norge signerte konvensjonen det samme året den ble opprettet.

Traktaten begrenser ikke de ulike landenes utslipp, men den legger til rette for tilleggsprotokoller. Det er disse som skal begrense utslipp, og eksempler på ulike tilleggsprotokoller er Kyoto-avtalen og Paris-avtalen.

Paris-avtalen er unik fordi alle landene i verden ble enige om den. USA har siden den gang trukket seg, men dette vil de ikke kunne gjøre i praksis før i november 2020.

Avtalen består av ulike bestemmelser for reduksjon av utslipp av drivhusgasser, klimatilpasning og støtte til omstilling for fattigere land. Dette er for å nå målsetningen om å begrense den globale oppvarmingen til under 2 grader. Gjennom Paris-avtalen forplikter landene seg til å jobbe for at klimagassutslippene skal slutte å stige så fort som mulig. Hvert land setter selv et mål for utslippskutt, og dette må de prøve å oppnå. Hvert lands innsats skal øke over tid, og hvert femte år må målene oppdateres. Dette må landene gjøre fra og med 2023.

Dette er bakgrunnen for hvorfor de ulike landene, samles under The Conference of The Parties (COP), også i år. Fra 3. til 14. desember skal landene samles med et mål om å finne ut av hvordan man følger opp Parisavtalen. Et av de helt sentrale spørsmålene er hvordan man skal rapportere utslippskutt. På slutten av denne konferansen håper man å ha opprettet en regelbok for hvordan Parisavtalen skal gjennomføres.

Putsj er tilstede under årets konferanse, følg med på våre sosiale medie-kanaler for jevnlige oppdateringer.

Aktuelt, COP24