En stor gruppe mennesker står med banner og plakater over en stor fjord.

Fra Natur og Ungdoms demonstrasjonstrening under sommerleir ved Førdefjorden i 2015. Foto: Amanda Iversen Orlich

Avviser klager mot sjødeponi

Det ble i går, 18. januar 2016, klart at ESA ikke tar miljøbevegelsens klager til etterretning, og dermed godkjenner dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

European Free Trade Association (EFTA) er en handelsorganisasjon som jobber parallelt med EU, med Norge og tre andre ikke-medlemsland. Deres overvåkningsorgan er EFTAs Surveillance Authority (ESA), som jobber med å beskytte markedsdeltakere og private individer som føler at rettighetene deres har blitt tråkket på av EFTA-stater og -selskaper.


Brudd på EUs vanndirektiv

Den norske regjeringen godkjente den 17. april 2015 Nordic Minings planer om dumping av gruveavfall i sjø, noe som førte til at ESA fikk tre klager på myndighetenes avgjørelse samme år. Klagene kom på det grunnlag av at det brøt med EUs vanndirektiv, og at dumpingen ville være sterkt forurensende.

Nå konkluderer ESA at norske myndigheter ikke bryter med direktivet, og at de dermed får lov til å opprettholde avgjørelsen. Nordic Mining har dermed fortsatt tillatelse til å dumpe gruveavfallet sitt i Førdefjorden.  

– ESA tar ikke stilling til selve prosjektet. Vi har vurdert den norske saksbehandlingen opp mot EØS-reglene, og der har vi ikke funnet brudd på Norges forpliktelser, sier ESAs president Sven Erik Svedman i en pressemelding.

Norge er bare ett av fem land i verden som tillater dumping av gruveavfall i sjø, men er derimot det eneste av disse landene som har planer om å benytte seg av det. Havforskere kaller det den største planlagte forurensingen i nyere norsk historie.


Skuffet miljøbevegelse

ESAs bestemmelse skuffer mange i miljøbevegelsen. Natur og Ungdom, ved leder Ingrid Skjoldvær, står fast ved at regjeringen har trådt feil.

– Vi hadde håpet at ESA ville gjøre nye vurderinger, men det viser seg at de bare har tatt regjeringens vurderinger for god fisk. Da er det ikke så overraskende at svaret kommer ut som det gjør, sier Skjoldvær til E24.

– Kampen om Førdefjorden er imidlertid ikke over, legger Skjoldvær til.


To mennesker sitter i kjeledresser i et fjellandskap.

Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom, og Aslak Hæika Hetta Bjørn har lenket seg ved en borerigg under de sivile ulydighetsaksjonene på Engebøfjellet. Foto: Amanda Iversen Orlich

- Miljøskandale

Aksjonister fra blant annet Natur og Ungdom og lokalbefolkningen lenket seg på Engebøfjellet over Førdefjorden i tre hele uker i februar i fjor. Dette var den lengstvarende sivile ulydighetsaksjonen i Norge siden aksjonene rundt Alta-vassdraget. Natur og Ungdom ser ikke bort ifra at de kan være med på slike aksjoner også i fremtiden.

– Vi vil også vurdere sivil ulydighet, og det er 2000 som har sagt seg villige til å delta i slike aksjoner. Dette er en ekstremt viktig sak for oss, og den engasjerer mange. Det gjelder ikke bare Førdefjorden. Denne saken setter presedens for gruvedrift også andre steder, understreker Skjoldvær.

– Det blir en miljøskandale, dersom det skal være lov å dumpe gruveavfall på denne måten.

Aktuelt, Førdefjorden, Aksjon, gruvedrift