Sjark i Lofoten

Å bore etter olje i Lofoten er å risikere matfatet vårt og å gamble med millardinntekter fra fiskeressursene våre, skriver innleggsforfatteren. Foto: Ingvild Austgulen

«AP snikåpner Lofoten»

MENING: Om Arbeiderpartiet faktisk vil være på side med arbeidsplassene, både eksisterende og framtidige, er valget egentlig enkelt.

Skrevet av

Mari Gjerdåker

Sentralstyremedlem i Natur og Ungdom

 Når AP foreslår å konsekvensutrede Nordland 6 betyr det ingenting annet enn at de ønsker å åpne Lofoten for oljeboring.

Programkomiteen til Arbeiderpartiet la forrige uke fram et forslag til partiprogram, der det blant annet foreslås å åpne havområdene utenfor Lofoten for oljeboring. Programkomiteen framstiller det som en løsning som forener miljø og olje, men sannheten er at oljeindustrien får akkurat det de ønsker seg. Gode miljøkrefter i AP må ikke la seg lure. De ni fylkeslagene i Arbeiderpartiet som har klare vedtak mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja må stå på krava og ikke godta at Norges største parti vil åpne matfatet vårt for oljeboring.

De ni fylkeslagene i Arbeiderpartiet som har klare vedtak mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja må stå på krava
Tåkelegging av debatten 

Politikerne som ønsker olje har i blant problemer med å kalle en spade for en spade. Er du blant dem som lar deg forvirre over hva i alle dager Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2 er? Eller hva en konsekvensutredning egentlig er? Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2 er bare vanskelig oljeforvaltningsspråk for Lofoten, Vesterålen og Senja. 

LES OGSÅ: «Nå må oljeindustrien skjerpe seg»

Og en konsekvensutredning, så fint det enn høres ut, betyr egentlig bare en åpningsprosess, og innebærer ingen ny kunnskapsinnhenting. I petroleumsloven står det nemlig at en konsekvensutredning skal basere seg på eksisterende kunnskap, altså ikke innhentingen av ny kunnskap, og at formålet er å åpne området for oljevirksomhet.

De vil åpne samme område som huser verdens største kaldtvannskorallrev og fuglefjell med 20 prosent av Norskekystens hekkende sjøfugler

 Når Arbeiderpartiet foreslår å konsekvensutrede Nordland 6 betyr det altså ingenting annet enn at de ønsker å åpne Lofoten for oljeboring. De vil åpne samme område som huser verdens største kaldtvannskorallrev, fuglefjell med 20 prosent av Norskekystens hekkende sjøfugler, de viktigste gytefeltene for torsk og andre fiskeslag og de beste fiskefeltene i Vest-Lofoten som gir tusener av mennesker arbeid og millioner av mennesker mat. Om vi slipper oljeindustrien til i matfatet vårt settes alt på spill.

En sjark på land

Rapporten Framtid i Nord viser at Lofoten, Vesterålen og Senja har potensial til 10 000 ytterligere arbeidsplasser om man velger å ikke satse på oljen, skriver innleggsforfatteren. Foto: Einar Berger

Uten å måtte ofre en dråpe olje, bruker programkomitéen dette såkalte «vernet» som en brekkstang for å åpne de havområdene hvor det finnes olje

Liksom-vern 

APs programkomite mener de har tatt hensyn til naturen ved at de foreslår å opprette Lofotodden nasjonalpark og gjøre Vestfjorden og et belte på 50 km fra land til petroleumsfrie områder. Og det høres jo fint ut. Men faktum er at det ikke finnes en dråpe olje i disse områdene. En forutsetning for å kunne gjøre et område petroleumsfritt bør virkelig være at det finnes petroleum der i utgangspunktet. Uten å måtte ofre en dråpe olje, bruker programkomitéen dette såkalte «vernet» som en brekkstang for å åpne de havområdene i Lofoten hvor det faktisk finnes olje. Ifølge Oljedirektoratet kan halvparten av olja i Lofoten ligge i området programkomiteen vil åpne.

LES MER: Russisk oljeaktivitet truer urfolk

Katastrofale følger 

Grunnen til at vi ikke kan tillate oljeboring i nettopp disse havområdene er fordi de sterke havstrømmene som går forbi Lofoten vil spre eventuelle oljesøl langt videre langs kysten. Å bore etter olje i Lofoten er å risikere matfatet vårt, å gamble med millardinntekter fra fiskeressursene våre og å sette fuglefjell, korallrev og alle de sårbare naturressursene våre på spill. Kjære Jonas Gahr Støre, det er det ikke verdt. 

LES OGSÅ: Ikke glem havet i havsatsninga, Erna

Hvor ligger arbeidsplassene? 

Selv om oljeselskapene lover tusenvis av arbeidsplasser, burde Jonas Gahr Støre vite bedre. Lederen for landets proklamerte arbeiderparti, bør vite hvor arbeidsplassene faktisk ligger. Det er i dag 6500 arbeidsplasser i Lofoten, Vesterålen og Senja innen turisme og fiskeri. Disse settes på spill dersom områdene skulle åpnes for oljeboring. Til sammenlikning kan oljeindustrien gi mellom 400 og 1000 arbeidsplasser, forutsatt en nesten dobling i oljeprisen og lokal ilandføring av oljen. Lokal ilandføring er forøvrig noe Statoil nylig har skrinlagt ved Johan Castberg-feltet utenfor Finnmark.  

Lederen for landets proklamerte arbeiderparti, bør vite hvor arbeidsplassene faktisk ligger

Rapporten Framtid i Nord viser at Lofoten, Vesterålen og Senja har potensial til 10 000 ytterligere arbeidsplasser om man velger å ikke satse på oljen. Dette er arbeidsplasser innen fiskeri, turisme og havbruk. Om Arbeiderpartiet faktisk vil være på side med arbeidsplasser, både eksisterende og framtidige, er valget derfor enkelt: Si nei til å risikere våre mest sårbare havområder, og ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja!

Meninger, Olje og gass, fiskeri, Fornybar