- Alle kan gjøre noe lite for noe stort

Hvordan får man unge mennesker til å bry seg om miljøet? Infinitum Movement tror de har svaret!

Tekst:

Marit Worpvik

 alt=

Bevisstheten er det vi jobber veldig hardt for, Maria Jartman.

Siden 1999 har Infinitum eid og driftet pantesystemet som vi har i Norge. Rundt 2012-2013, så startet selskapet en prosess for å prøve å nå ut til ungdommer. De gjorde undersøkelser som viste at ungdommer syns det var litt flaut å pante, men undersøkelsene viste også et økende behov for at unge vil vite hvorfor de skal gjøre ting - ikke bare hva de skal gjøre.

Infinitum ville finne en måte å få ut budskapet om hva man kan bidra med. Infinitum utfordret sitt mediebyrå OMD til oppgaven. OMD v/Maria Jartman presenterte ideen om Infinitum Movement - å lage et magasin for en ung målgruppe.  Infinitum Movement eies av Infinitum og er organisert som et prosjekt.

I dag har Infinitum Movement over 11.000 likes på facebook. Det er også en nettside og et magasin som kommer ut to ganger i året. Nylig arrangerte de også sin første konferanse, hvor flere kjente personer møtte opp


Vil treffe et nytt pubklikum 

Maria Jartman er overbevist om at grunnen til at Infinitum Movement har lykkes, handler om menneskene som jobber for bevegelsen.

- Vi har en tagline som heter “we support people with passion”. Jeg jobber mange flere timer enn jeg burde, de som jobber for meg jobber enda mer. Man gjør ikke det fordi det er en jobb, man gjør det fordi man vil se en forandring. Vi har fått fantastisk flinke folk med fra starten av - unge mennesker som ville formidle budskapet om naturen på en kul måte, sier hun.

Jartman mener det er viktig å treffe det publikummet som ikke allerede er engasjert i miljøbevegelsen.

- Jeg trenger ikke forelese for han som har brukt fjellreven-sekk i 44 år, for han er allerede der. Jeg må fenge folk som gir fullstendig faen, men som tenker “hva er det minste jeg kan gjøre?”. Miljøorganisasjoner tar for seg de som allerede kan, og som har dybdekunnskap, mens vi tar inn folk som kan bli medlemmer av Natur og Ungdom senere. Vi er mellomleddet, sier hun.

Jartman mener alle kan gjøre noe lite for noe stort.

- Man trenger ikke være 100% all in. Man kan unne seg ting, og det _må_ gjøre det - vi lever i 2018! Bare man er bevisst på konsekvensene, så lenge man er bevisst på hvordan valgene man tar påvirker. Bevisstheten er det vi jobber veldig hardt for, sier hun.


En plattform for unge mennesker

Administrerende direktør for Infinitum, Kjell Olav Maldum, sier Movement ble startet med en ambisjon om at det skulle bli en plattform hvor unge mennesker sammen kunne diskutere alt man kan gjøre for miljøet, og hvor bra eller dårlig tiltakene de tester ut viser seg å være. Han mener det er viktig å få frem fakta rundt miljødiskusjonene.

- Det er vanskeligere og vanskeligere for folk å skjønne hva som er riktig - det er mye forvirring. Elbil er et eksempel, palmeolje er et annet. Man må se på hvordan man skal nå frem, og hvordan man skal få etablert en praksis, mener han.

Maldum har selv erfart at det kan være vanskelig å holde foredrag for unge mennesker. Han sier at det er avgjørende at man bruker de riktige menneskene med passion, som engasjerer seg utover det å ha en 9-4 jobb.

- Vi var heldige og fant mange gode ambassadører tidlig. Det er det som er hele konseptet med Movement. Det er veldig spennende, og vi ser at det er mange som leser artiklene og som engasjerer seg, sier han.

Maldum mener også at det har vært avgjørende at Infinitum Movement har stor frihet til å publisere og jobbe sånn som de har hatt lyst til.

- Det er en fordel for oss for å få frem artikler og diskusjoner. Det aller viktigste er å få frem synspunkter og meninger sånn at vi får gode debatter, og Movement får frem diskusjoner som ikke vi kunne tatt i utgangspunktet fordi Infinitum skal jobbe mot alle aldersgrupper. Så gjennom Movement kan man få debatter rundt det, og det har fungert veldig bra. Skal man engasjere unge folk, så må de føle at du snakker om ting de brenner for, og som ikke er pyntet på for at man skal ha en god debatt eller styre debatten, mener han.


Tollavgift på livslengden på produkter og pantesystemer i hele verden

På spørsmål om hva de to ønsker for fremtiden, så svarer Maldum at han håper at alle land i verden vil innføre et pantesystem.

- Det er en quick-fix, en politisk beslutning. Da løses forsøplingsproblemet knyttet til flaske og bokser og  innsamlet materiale kan gjenbrukes på en meget ressurseffektiv måte. Også må man engasjere politikerne igjen. Politikerne i Norge på 90-tallet gjorde meget gode beslutninger som vi burde lære av, de innførte en miljøkostnad på drikkeemballasje. Nå begynner EU omsider å løfte det med plaststrategien og sånt, men de må forte seg. Vi må få mer fart på det - de må hjelpe næringslivet. Næringslivet kommer til å gjøre en god jobb, men de trenger klare politiske føringer med høye ambisjoner, sier han.

Jartman ønsker tollavgift på livslengden på produkter i fremtiden. 

- Om man produserer et kvalitetsprodukt, en leke fra Brio eller ordentlig sydde klær, så blir det veldig lite i tollavgift inn i landet. Har man noe skvishy dritt som ingen blir glad av, så er det svindyrt, så det blir ikke verdt å produsere det. Det kan gjøre at vi ser på handel på en annen måte, sier hun.

Videre håper Jartman at vi blir såpass bevisste at vi selv ønsker å betale 5 kroner for å levere inn flasken vår når vi er ferdig med den.

- Istedenfor å kreve mer og mer, så vil man gi for at det skal komme til en god plass. Pass på naturen din, bli glad i naturen din. Behandle den som vennen din, for da kommer verden til å bli bra. Det skal ikke gå på bekostning av glede, men man skal ville gjøre rett for seg, avslutter hun.

Aktuelt, Pant, Infinitum