Aktivistprofil: Mahatma Gandhi

Ikke bare var han sentral i Indias frigjøring. Gandhi advarte mot overforbruk og materialisme lenge før miljøengasjement ble vanlig.

Gandhi levde et enkelt liv som vegetarianer og lagde sine egne klær

Historisk aktivist
  • Mohandas Karamchand Gandhi ble født i 1869 i Gujarat vest i India.
  • Utdannet jurist og praktiserte både i India og Sør-Afrika.
  • Var sentral i Indias frigjøringskamp fra den britiske kolonimankten fram til uahvengigheten i 1947.
  • Ble drept av en ekstrem hindu-nasjonalist i 1948.
  • Ble av Time Magazine kåret til Person of the Year i 1930.
  • Spesielt kjent for læren om ikke-voldelig motstand.
  • Kilde: Wikipedia

Mohandas Karamchand «Mahatma» Gandhi (1869-1948) er den indiske politikeren som ledet nasjonalistbevegelsen mot det britiske styret i India. Hans ikke-voldsmentalitet vakte stor oppsikt som middel i demonstrasjoner, og har senere inspirert store frihetskjempere som for eksempel Martin Luther King Jr. 

Gandhis politiske engasjement førte til slutt til Indias selvstendighet, men det er ikke bare dette som gjorde inderen bemerkelsesverdig. Han førte en levevei som sto som kontrast til den kommende industrialiserte og kapitalistiske verden vi lever i dag og han mente at mennesker burde leve mest mulig bærekraftig, noe som var forut for hans tid.

MER AKTIVISTPLUKK: Joiket i Standing Rock

Moral og opprør

Mahatma Gandhi ble oppdratt i et miljø som la stor vekt på moral, noe som kom til å være avgjørende for hans liv. Fra tidlig alder var Gandhi likevel en rebell. Som tenåring gjorde han opprør ved å spise kjøtt og røyke sigaretter, men lovte seg selv etter opprørsfasen å strebe til å bli den beste versjonen av seg selv. I 1888 dro han til England for å bli sakfører, noe han senere jobbet som både i India og Sør-Afrika. Under oppholdet i Sør-Afrika ble han svært oppmerksom på rasediskrimineringen som pågikk der. Han organiserte derfor en motstandsgruppe, som ble det første av mange politiske engasjement. Tilbake i India grunnla Gandhi en skole der han lærte bort mentaliteten han senere skulle bli kjent for, om aktiv og uredd ikke-vold.

Earth provides enough to satisfy every man’s need, but not every man’s greed. 
Mahatma Gandhi
Kampen om India

India var en engelsk koloni, og underlagt Det Britiske Imperiet. Gandhi ledet mange aksjoner mot kolonistyret, for eksempel «saltmarsjen» i 1930 mot britenes monopol på salt. De stadige demonstrasjonene og ytringene mot kolonimakten gjorde at myndighetene etter hvert så på ham som en trussel. 

Gandhi var fengslet flere ganger, uten at det stoppet hans engasjement for å hjelpe fattige og undertrykte. Hans standhaftighet og iver etter å hjelpe andre ble ikonisk, ikke bare på grunn av ikke-voldsdemonstrasjonene og sultestreikene, men også hans kløkt til å forhandle med britene. Han jobbet i tillegg ivrig med sosialt reformarbeid for å fremme bedre kår for den fattigere delen av Indias befolkning.


India fikk omsider sin uavhengighet i 1947, men ble delt i en muslimsk og en hinduistisk del; Pakistan og India. Gandhi var skeptisk til delingen, lik majoriteten av den hinduistiske befolkningen, men prøvde likevel å dempe den økende konflikten forårsaket av dette. Hans milde syn på muslimene førte til at Gandhi ble myrdet i Delhi av en fanatisk hindu-nasjonalist I 1948. Gandhis syn på verden lever likevel videre, og det er gode grunner til at han fikk tilnavnet «Mahatma» som betyr «sjelestor».

LES OGSÅ OM: Indias store forurensningsproblem

Miljøforkjemperen Mahatma Gandhi

Gandhi brukte aldri ordet «miljøaktivist» om seg selv, men handlingene hans gjør ham til forkjemper både for miljøet og for menneskers rettigheter. Miljøsaker var ikke like aktuelt da som nå, men Gandhi var forut for sin tid. I 1909 ga han ut boka «Hind Swaraj» («Indisk Selvstyre»), der han advarte mennesker mot overforbruk, industrialisme og materialisme, som i dag er store årsaker til aktuelle miljøproblemer. 

Han promoterte en enklest mulig livsstil som besto i å bruke det man trenger, men ikke mer

Han promoterte en enklest mulig livsstil som besto i å bruke det man trenger, men ikke mer. Ved å leve bærekraftig ville det ikke bare hjelpe underprivilegerte mennesker i dagens samfunn, men også fremtidige generasjoner, mente han. Gandhi levde etter mottoet om at mennesker burde leve i harmoni med omgivelsene, og levde derfor et enkelt liv som vegetarianer og lagde sine egne klær. Dette var delvis for å boikotte Britiske varer, noe han mente var det samme som å støtte imperiet, og delvis for å følge en simpel livsstil, noe vi kan bli inspirert av også i dag.