evolusjon

Vi blir ikke gladere av å kjøpe mer

PARTIKARUSELL: Det er ikke lenger noen sammenheng mellom økt livskvalitet og stadig større materielt konsum. Vi må ta debatten om hvordan vi skal redusere vårt overforbruk.

Skrevet av

Anna Serafima S. Kvam

Talsperson for Grønn Ungdom.

Omstillingen til et nullutslippsamfunn hviler på to påler: klimajobber og forbruksreduksjon. Det er mange partier på Stortinget som er flinke til å snakke om at vi må skape nye jobber utenfor oljenæringa. At ikke like mange vil gjennomføre politikken det krever å skape de jobbene er en annen sak.  

Likevel, selv om debatten om hvilke jobber vi skal leve av etter oljealderen er på dagsorden, har forbruksdebatten latt vente på seg. Nå er det på overtid at vi begynner å føre politikk for å skape et samfunn fritt for forbrukspress som ikke er sunt hverken for planeten eller menneskene som lever på den. Et nytt representantforslag fra Miljøpartiet De Grønne er forhåpentligvis et første skritt på veien.  

Vi har hørt det mange ganger. Det økologiske fotavtrykket til en gjennomsnittlig innbygger i Norge er for stort. Faktisk hele 2,5 ganger for stort. Det hører dessverre til sjeldenhetene at dette faktum følges opp av praktisk og løsningsorientert politikk. Vi i Grønn Ungdom er derfor fornøyde med at moderpartiet vårt denne uka la fram et forslag for Stortinget for å redusere norsk forbruk. Det er tre grunner til at dette er et forslag å være stolt av.

For det første er det et viktig forslag av hensyn til planeten. Dagens norske forbruksnivå er ikke forenelig med å bevare eksistensgrunnlaget slik vi kjenner det. Vi i Grønn Ungdom syns det er viktigere at påskefjellet er belagt med snø også i 2030 enn at stadig flere nordmenn skal pusse opp hytta årlig.  

For det andre er forslaget viktig fordi det tar på alvor at det ikke lenger er noen sammenheng mellom økt livskvalitet og stadig større materielt forbruk. Enkelt sagt: Vi blir ikke lengre lykkeligere av å kunne kjøpe mer. Vi i Grønn Ungdom tror derimot på sammenhengen mellom et sunnere samfunn og en gladere befolkning. Det syns vi er et strålende utgangspunkt for å skape løsninger.

Aller viktigst er forslaget fordi det inneholder krystallklar konkret politikk. Forbruksreduksjon handler nemlig ikke om å gi folk et kjedeligere og kjipere liv. Forbruksreduksjon handler om å skape bedre resirkuleringssystemer. Forbruksreduksjon fordrer at det å reparere heller enn å kjøpe nytt blir det økonomisk fordelaktige. Reduksjon av materielt forbruk handler om å skape rom for å forbruke annerledes. Mer penger til fotballkamp, kino og teaterbilletter. Mer tid samvær på tvers av generasjoner, i nabolaget og med kjæledyr.

For å redusere den norske befolkningens økologiske fotavtrykk må vi redusere svinn i produksjonen av varer, vi må undersøke hvordan vi kan gi varer best mulig levetid, erstatte varer med tjenester og fremme deling. 

Å tenke nytt om hvordan vi forbruker, bør føre til at vi tenker nytt om hvordan vi vil bruke tiden vår. Når livskvaliteten ikke øker proporsjonalt med materiell kjøpekraft, er det på tide å tenke nøye gjennom hvordan vi for eksempel vil ta ut lønnsvekst. Med dette ønsker vi å åpne en politisk debatt nettopp om livskvalitet – og håper mange vil være med på den.