Isbjørnen – Kongen av Arktis

Ensomme isbjørner på små isflak har blitt selve symbolet på global oppvarming. Men hva er det med isbjørnen som gjør den så utsatt for økende temperaturer?

Fakta om isbjørn:

Isbjørnen:

  • Er verdens største bjørn

  • Har svart hud under den hvite pelsen

  • Har ingen naturlige fiender

  • Føder unger som veier rundt en halv kilo når de blir født - mye mindre enn menneskebabyer

Kongen av Arktis

På grunn av klimaendringer og miljøgifter har isbjørnen vært en truet art siden 2006, og har status som sårbar på Norges nasjonale rødliste.

Bilder av sultne, tynne isbjørner er ikke ukjent for oss. Isbjørnen lever stort sett på sel og bruker svært mye av tiden sin på å skaffe mat. Isbjørnene jakter aktivt på is og er helt avhengig av sjøis for å skaffe seg mat. Uten is sulter isbjørnen.

LES: Hvorfor er Arktis viktig?

Men matfatet er bare ett av problemene.  Selv om isbjørn er gode svømmere, så er det veldig energikrevende å svømme lange avstander. Når polarisen krymper må isbjørnen svømme lengre, noe som er veldig farlig, særlig for unge isbjørner. Der de før kunne vandre på is, må de nå ut på en risikabel svømmetur.

Klimaendringer dreper isbjørn både før og etter de er født

Isbjørnene blir dermed  mer isolert, og det blir vanskeligere å finne seg en make - klimaendringer dreper isbjørn både før og etter de er født. 

Oljedekt isbjørn?

Olje- og gassutbygging i Arktis er også en trussel mot isbjørnens livsgrunnlag. Boring i Arktis kan få flere negative konsekvenser for arter og dyreliv i nord, og isbjørnen er intet unntak. Et oljeutslipp i havet nær områder hvor isbjørnen lever og jakter vil få store konsekvenser, både for selen - som isbjørnen lever av - og for isbjørnen selv.

Isbjørnen kan rett og slett fryse ihjel

Isbjørnen har en unik pels som hjelper den å overleve i Arktis, men når den kommer i kontakt med olje blir pelsens varmende egenskaper ødelagt og isbjørnen kan rett og slett fryse ihjel. Hvis en isbjørn forsøker å slikke av oljen - noe de ofte gjør - risikerer den dødelig nyresvikt.

Artene i Arktis er sårbare, og med klimaendringer og forurensning risikerer vi å miste mye av artsmangfoldet - og den største og sterkeste av dem er blant de mest utsatte.